Вести...


  Тактичка вежба спасавања и евакуације МУП-а и JKП Водовод
Тактичка вежба спасавања и евакуације МУП-а и JKП Водовод
петак, 26. март 2021

Постројење за прераду које послује у оквиру ЈКП Водовод Лесковац и представља виталан објекат за снабдевање водом становништва на територији Града Лесковца са околним насељима. У оквиру процеса прераде воде користе се хемикалије које спадају у категорију опасних материја како због своје токсичности тако и из разлога јер су лако запаљиве или потпомажу сагоревању. На ...

Детаљније →

  22. март 2021.године - Светски дан воде - “Вредновање Воде”
22. март 2021.године - Светски дан воде - “Вредновање Воде”
понедељак, 22. март 2021

“Вода је основни принцип и узор свега сто постоји, из које је све настало и у коју се све враћа. Она је бесконачна, вечна материја која се креће, згушњава и разређује и тако настају све појаве. Где нема воде - ту нема живота. То је прва потреба човека, коју он мора трајно да обезбеди, пре ...

Детаљније →

  Аутоматизација пумпне станице “Винарце”
Аутоматизација пумпне станице “Винарце”
петак, 19.фебруар 2021

Стратегијом развоја водоснабдевања града Лесковца, ЈКП Водовод Лесковац је детаљним анализама и предвиђањима потреба наших потрошача, а у циљу смањења оперативних трошкова и решавање застареле инфраструктуре започео је пројекат реконструкције пумпне станице “Винарце”. У току 2017. године завршена је прва фаза реконструкције пумпне станице “Винарце”, којом је обухваћена реконструкција потисног цевовода, замена и уградња нових ...

Детаљније →

  Прикључење управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања
Прикључење управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања
среда, 17. фебруар 2021

ЈКП Водовод је прошле године покренуо реализацију пројекта прикључења управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања. У складу са израђеном пројектно техничком документацијом и добијеном дозволом за извођење радова, са изабраним извођачем радова путем јавне набавке, „Термоцентар“ доо Лесковца, крајем прошле године, приступило се извођењу радова на постављању прикључног топловода и подстанице. ...

Детаљније →

  ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
среда, 30. децембар 2020

ЈКП Водовод је данассвојим верним потрошачима у градуЛесковцу и околним насељима, који сеснабдевају водом из водосистема Барје,уручио мала изненађења у виду новогодишњихпоклона, у знак пажње и поштовања, сажељом да наставимо успешну сарадњу иубудуће.ЈКП Водовод је тимеисказао захвалност потрошачима којиуредно измирују своје обавезе и имајушироку свест о значају воде као основнеживотне намирнице.Није лако, да у отежанимоколностима, ...

Детаљније →

  Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
уторак, 8. децембар 2020

Ове године, ЈКП Водовод је уговорио и извео комплетне радове на превезивању потрошача и бочних улица на новоизграђену водоводну мрежу Ø280 у ул.Првомајској у Лесковцу, укупне дужине 285 м на делу од раскрснице код зграде три шешира до ул.Алексе Ненадовића.ЈКП Водовод је уговорио радове са фирмом Пословност из Ниша, као изабарним извођачем од старне града ...

Детаљније →

  Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
петак, 16. октобар 2020

Почетком октобра 2020.године почели су радовина изградњи топлотнеподстанице и прикључног топловода наза прикључење објекта управнезграде ЈКП Водовод Лесковацна дистрибутивну топлотну мрежу.Уговор је склопљен23.9.2020. године а рокза извођење радова је 20календарских дана од увођења у посао.Вредност радова је 2.030.077,80динара са пдв-ом. Извођач радова јеТермоцентар д.о.о. Лесковац.Управна зграда ЈКПВодовод Лесковац се до сада грејала изсопствене котларнице а ...

Детаљније →

  Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
понедељак, 13. јул 2020

Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године ("Сл.гласник РС", 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, уређење и одрживо коришћење слива акумулације “Барје”, на деловима територија града Лесковца и Врања.План је ...

Детаљније →

  Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
среда, 8. јул 2020

Након обилних падавина и повећане мутноће акумулације Барје 24.6.2020.године на постројењу за прераду воде у Горини предузете су све адекватне техничко технолошке мере како би вода за пиће у дистрибутивном систему била хигијенски исправна у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99).Такође, су се ЈКП Водовод Лесковац ...

Детаљније →

  Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
четвртак, 11. јун 2020

ЈКП Водовод обавештава своје суграђане да је у току акција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу у следећим насељима Кумарево, Мрштане, Турековац, Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица, Бадинце, Живково, Доња и Горња Бунуша и Радоњица.Молимо будуће потрошаче да се јаве техничкој служби ЈКП Водовод Лесковац, како би понудили најповољније техничке и финансијске услове, а ...

Детаљније →