Пословање - извештаји

Извештаји о пословању

ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2017. ГОДИНУ
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 30.9.2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 30.6.2017.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2017. до 31.3.2017.
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за 2017. 1/4
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 30.9.2017
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 30.6.2017
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2017 до 31.3.2017
Програм пословања за 2017. годину
Решење - сагласност на усвојен Програм пословања за 2017. годину
Програм пословања за 2017. годину - табеле
Индикатори за 2017.
Индикатори за 2016.
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Финансијски извештаји са напоменама за 2016. годину
Извештај о токовима готовине за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја на дан 31.12.2016. године
Биланс успеха за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Биланс стања за период од 1.1.2016. до 31.12.2016. године
Одлука о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 31.12.2016.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 30.9.2016.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
за период од 1.1.2016. до 30.6.2016.
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 31.12.2016
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 30.9.2016
Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период од 1.1.2016 до 30.6.2016
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
Програм пословања за 2016. годину
Програм пословања за 2016. годину - табеле
Индикатори за 2016.
Индикатори за 2015.
Годишњи извештај о пословању за 2015. годину
Извештај о токовима готовине за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај о променама на капиталу за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај о осталом резултату за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Биланс успеха за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Биланс стања за период од 1.1.2015. до 31.12.2015. године
Извештај независног ревизора за 2015. годину
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2015. ГОДИНУ
Извештај о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац за 2015. годину
Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод“, Лесковац за 2014. годину
Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног комуналног предузећа "Водовод" Лесковац
Извештај независног ревизора
Програм пословања за 2015. годину
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Извештај о раду за 2014. годину
Програм пословања за 2014. годину
Извештај ревизора за 2013. годину
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 1/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 2/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 3/4
Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања 4/4
ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Биланс стања за 2013. годину
Биланс успеха за 2013. годину
Извештај независног ревизора за 2012. годину
Извештај о токовима готовине за 2013. годину

[Врх странице]