Сервисне информације

Обавештење

четвртак, 18 новембар 2021

Водоснадбевање града и околине је уредно.

    - Дежурна служба, ЈКП Водовод Лесковац