Вести...


  Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
среда, 21. фебруар 2018

Стандард СРПС ИСО 9001 у својој верзији из 2015. године претрпео је значајне измене које многим организацијама представљају изазов за имплементацију и усавршавање система менаџмента. Сагласно са својом Политиком квалитета, ЈКП Водовод Лесковац се темељно припремао за прелаз на овај виши ниво стандарда. Током 2017. год. организована је обука од стране консултантске куће, како би ...

Детаљније →

  Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
уторак, 30. јануар 2018

У оквиру блок наставе учесници прве године Хемијско технолишке школе “Божидар Ђорђевић Кукар” из Лесковца имали су прилику да посете Фабрику за прераду и пречишћавање површинске воде у Горини и да се упознају са технолошким процесима који обезбеђују чисту и исправну пијаћу воду. Кроз кључне тачке фабрике ученике су провели инжењери и стручно особље, објашњавајући ...

Детаљније →

  Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
среда, 28. децембар 2017

На 18. седници Скупштине Града Лесковцаодржаној 28.12.2017 разматраноје више извештаја везаних за пословањеЈКП Водовод Лесковац. Скупштина грададала је сагласност на Дугорочни планпословне стратегије и развоја ЈКПВодовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021.године као и на Средњорочни план пословнестратегије и развоја ЈКП Водовод Лесковацод 1.1.2017. до 31.12.2019. године. Такође јеусвојила Програм пословања ЈКП ВодоводЛесковац за 2018. годину ...

Детаљније →

  Реконструкција у Влајковој
Реконструкција у Влајковој
четвртак, 02. новембар 2017

Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је реконструкција улице за 50 календарских дана. Корисници превезани на ...

Детаљније →

  Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
Ученици ОШ Васа Пелагић у посети ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 19. октобар 2017

У циљу упознавања са начином прераде и добијања здраве пијаће воде ЈКП Водовод Лесковац угостио је ученике 8. разреда ОШ Васа Пелагић.Током боравка на фабрици воде ученицима су приликом обиласка постројења и лабораторије дата објашњена од стране стручних људи о фазама прераде воде.Такође им је истакнуто да на фабрици воде ради особље које се 24 ...

Детаљније →

  Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
Реконструкција водоводне мреже у Белановцу
среда, 18. октобар 2017

Систем „Западни водовод“ обухвата водоснабдевање 7 насељазападно од града Лесковца са укупно2100 становника по последњем попису, и тонасеља Подримце, Каштавар, Душаново,Петровац, Карађорђевац, Белановце иМиланово. Од прошле године, становницисе снабдевају водом из водосистемаБарје захваљујући инвестицији којусмо реализовали преко кредитне линије KWF банке, када је уложено 630 000 евра зареконструкцију главног потисног цевоводаод резервоара у Винарцу до ...

Детаљније →

  Додела Октобарске награде
Додела Октобарске награде
среда, 11. октобар 2017

Поводом 11.октобра, празника Града Лесковца, додељена су признања најзаслужнијима за изузетна достинућа и успехе. Јавно комунално предузеће Водовод из Лесковца добило је похвалу за изузетан допринос унапређењу услова водоснабдевања града и друствено одговорно пословање.Подвучено је да је ово предузеће за веома кратак период сустигло исплату заосталих зарада, тако да се оне данас редовно исплаћују. Реконструисана ...

Детаљније →

  Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Доситеја Обрадовића
Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Доситеја Обрадовића
субота, 7. октобар 2017

У току јеизвођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици ДоситејаОбрадовића на деоници од улице УчитељаЈосифа до улице Поречке укупне дужине590 м профила Ø 160. У овој улици постојећаводоводна мрежа је изведена 1966 године,старости пола века. Одабране су цеви одтврдог полиетилена за радни притисакод 10 бара. Вредност инвестиције је 12 800000 динара. Радове изводи фирма ...

Детаљније →

  Округли сто водовода Србије у лесковачком водоводу
Округли сто водовода Србије у лесковачком водоводу
уторак, 29. август 2017

Данас су се у лесковачком водоводу, као домаћину, окупили водоводи Србије са најозбијнијим темама. У оргнизацији Удружења водовода и канализације Србије и Удружења технологије воде и санитарног инжењерства постављени су многобројни изазови у виду прекобројно запосених, кредитне задужености, застареле опреме, механизације, недовољно стручних кадрова, ниских цена услуга које не покривају трошкове предузећа. Предузећа за водоснабдевање ...

Детаљније →

  Нова водоводна мрежа у улици Видовданска
Нова водоводна мрежа у улици Видовданска
уторак, 8. август 2017

У оквиру пројекта реконтрукције водоводне мреже у 29 улица граду Лесковцу отворено је ново градилиште у ул.Видовданској. Пројектом је предвиђена реконструкција у дужини од 216m, профилом Ø110. Одабране су цеви од тврдог по-лиетилена за радни притисак од 10 бара. Радове изводи изабрани извођач радова Телекомуникација из Блаца. Укупна вредност радова који се реализује преко кредита ...

Детаљније →