Вести...


Назад на Вести

среда, 8. јун 2022

Набавка нове комбиноване грађевинске машине за Службу изградње, одржавања мреже и објеката


За брзо и ефикасно одржавање водоводног и канализационог система на територији града Лесковцa, неопходна је добра опремљеност грађевинским машинама за рад на раскопавању и затрпавању земље из ископа. У овом тренутку комунално предузеће одржава 400 km водоводне мреже и 170км канализационе, укључујући главне потисне цевоводе, затим обавља послове на изградњи нових водоводних и канализационих прикључака за прикључење нових корисника на дистрибутивни систем у самом језгру града али и 38 насељених места у којима је изграђена инфраструктура.
Служба ради у сва четири годишња доба у току 24h са постојећим возним парком и возилима старости до 20 година, али која због честих кварова нису поуздана у раду. Постојеће машине су максимално експлоатисане, имајући у виду велики броја хаварија у систему. Подсећамо да сада служба послује са 4 грађевинске машине и то: JCB из 1998, Catapiler из 2003, NewHolland из 2008 и BobCat из 2009 године.
У складу са потребама на терену, а сагледавајући предстојеће задатке на одржавању разгранатог система, ЈКП Водовод је набавио нову поуздану комбиновану грађевинску машину са двоструком наменом. Грађевинска машина, је након спроведеног поступка јавних набавки испоручена, од стране најповољнијег понуђача „ТЕРРА Србија“ из Београда. Радна машина испуњава све наше критеријуме и то да је намењена за рад у тешким условима, да поседује предњу хидрауличку кашику запремине један кубик у две димензије за различите ширине ископа рова, максималне дужине 5,7м ради лакше манипулације у уским улицама и између осталог има хидрауличке стабилизаторе са подешавањима.
Такође, возило је опремљено мотором које задовољава све еколошке стандарде у складу са заштитом животне средине.
Укупна вредност набавке возила са урачунатим ПДВ-ом износи 11.154.897,96 динара.
Највећа предност овог возила је обављање различитих функција у зависности од потребе на терену, тј, може да копа, насипава или преноси материјал, при чему обједињује багер и утоваривач у једној машини. На овај начин омогућено је брзо, ефикасно и економично одржавање градске водоводне и канализационе мреже.

Назад на Вести