Обавештења

Обавештења - ЈКП Водовод Лесковац

четвртак, 24. август 2017

ЈKП Водовод Лескoвац оглашава наважећом исправом - парагон блок са признаницама у НЦР- у, формата А -6 ( ком. 100) бланко оверене печатом ЈКП Водовода, округлог облика, пречника 32 mm за отисак хемијском бојом, који садржи пуно пословно име и седиште предузећа, са исписаним текстом на српском језику и ћириличном писму, тако да је име предузећа "Водовод” исписано у средини водоравно, означено арапским бројем 5. а поред спољних ивица изнад исписан је текст “Јавно комунално предузеће" , а испод “Лесковац”.

[Врх странице]