Вести...


Назад на Вести

четвртак, 31. март 2022

Набавка новог специјалног возила Canal Jet за Службу канализационе мреже и објеката


За брзо и ефикасно одржавање канализационог система на територији града Лесковцa, као и чишћење септичких јама у насељеним местима, неопходна је добра опремљеност специјалним возилима за одржавање канализације. Специјална возила користе се и за одржавање јавних чесми, фонтана, чишћењу преко 2700 сливника, одржавању подвожњака и свих фекалних црпних станица на територији града Лесковца и насељеног места Вучје.
Служба одржавања канализационог система ради 365 дана на одржавању 170 km канализационе мреже, са постојећим специјалним возилим која су стара преко 30 година, те због честих кварова, нису поуздана у раду. Она су надживела свој век амортизације. Највећи проблем је регистрација возила, јер возила нису технички исправна имајући у виду да је набавка делова за овако старе моделе возила отежана. Није реткост да је сама поправка, вишеструко скупља од тржишне вредности самог возила. Подсећамо да сада служба послује са 4 возила и то:
  • Вома из 1976 године, која више време проводи у радионици него на терену,
  • аутоцистернa из 1987 године, која такође више стоји него што ради,
  • Вома из 1988 године и
  • једним каналџетом из 2007 године.
Град Лесковац у наредном периоду очекује реализацију ОРИО програма за проширење канализационе мреже у 16 насељених места и изградњу још 80 km мреже. У складу са потребама на терену, а сагледавајући предстојеће задатке на одржавању разгранатог система, ЈКП Водовод Лесковац је имао обавезу да набави ново специјално комбиновано возило Canal Jet са двоструком наменом. Возило је након спроведеног поступка јавних набавки испоручено од стране најповољнијег понуђача индустрије комуналне опреме РЕСОР из Гаџин Хана, ОТP Leasing Srbija d.o.o Београд и Ауто МГ-комерц из Ниша. Укупна запремина резервоарског простора на надоградњи је 8 кубика, од чега је 5 кубика намењено за воду фекалног порекла, док 3 кубика за чисту воду. Возило је опремљено свом пратећом опремом укључујући вакум пумпу и пумпу високог притиска која је опремљена великим и малим витлом са цевима дугим и до 100м, са комплетном опремом за руковање, сензорима и алармима којима се омогућава безбедан рад руковаоца специјалним возилом. Такође, возило је опремљено мотором еуро 6 које задовољава све еколошке стандарде у складу са заштитом животне средине. Цела надоградња возила на Ивеко шасији је покривена спољашњом маском аеродинамичног облика, чиме су све компоненте надоградње заштићене од спољашњих атмосферских утицаја и механичких оштећења возила.
Укупна вредност набавке возила путем финансијског лизинга износи 29.809.004,64 динара са ПДВ-ом и трошковима лизинга. Плаћање ће се вршити према ОТP Leasing Srbija d.o.o Београд у 18 месечних рата.
Највећа предност овог возила је обављање две функције истовремено или појединачно у зависности од потребе на терену, а то је одгушење канализације воденим млазом под високим притиском али и усисавање муљевитог садржаја вакум пумпом. На овај начин омогућено је брзо, ефикасно и економично чишћење и одржавање градске канализационе мреже.
Назад на Вести