Квалитет воде за пиће

Квалитет воде за пиће - ЈКП Водовод Лесковац

ЈKП Водовод Лесковац у оквиру своје интерне лабораторије свакодневно врши 24 часовну анализу воде из акумулације "Барје", процеса прераде и дистрибутивног система, а све у циљу потпуне сигурности да је вода која се дистрибуира грађанима доброг квалитета и хигијенски исправна за пиће.
Редовни мониторинг хигијенске исправност воде за пиће коју ЈKП Водовод Лесковац дистрибуира у систем у складу са важећом законском регулативом обавља Завод за јавно здравље Лесковац у виду основних прегледа, док периодичне прегледе обавља Градски завод за јавно здравље Београд, на основу "Правилника о хигијенској исправности воде за пиће" ("Сл.лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/2019). Поступак избора институција (овлашћених од стране Министарства здравља) које обављају испитивање хигијенске исправности воде за пиће, сваке године ЈKП Водовод Лесковац спроводи путем јавних набавки.
Такође, се у оквиру редовног мониторига прати и квалитет и исправност воде за пиће на свим јавним чесмама и фонтанама на територији града Лексовца а на основу уговорних обавеза са градом.

2024
Извештај о испитивању квалитета воде 30.05.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 25.05.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 21.05.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 16.05.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 11.05.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 30.04.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 25.04.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 20.04.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 15.04.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 04.04.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 30.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 26.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 21.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 16.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 11.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 05.03.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 29.02.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 24.02.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 19.02.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 23.01.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 18.01.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 13.01.2024
Извештај о испитивању квалитета воде 10.01.2024
2023
Извештај о испитивању квалитета воде 26.12.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 21.12.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 16.12.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 06.12.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 28.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 23.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 18.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 14.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 13.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 09.11.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 21.10.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 16.10.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 30.09.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 09.09.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 04.09.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 29.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 24.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 19.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 14.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 08.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 03.08.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 29.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 24.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 18.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 13.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 08.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 03.07.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 27.06.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 22.06.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 17.06.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 12.06.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 06.06.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 03.05.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 27.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 22.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 18.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 13.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 08.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 04.04.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 30.03.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 27.03.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 24.03.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 20.03.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 04.03.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 28.02.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 23.02.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 18.02.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 04.02.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 30.01.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 24.01.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 19.01.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 14.01.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 09.01.2023
Извештај о испитивању квалитета воде 04.01.2023
2022
Извештај о испитивању квалитета воде 27.12.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 22.12.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 17.12.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 12.12.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 05.12.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 30.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 26.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 22.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 17.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 12.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 07.11.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 31.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 30.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 29.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 25.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 21.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 20.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 19.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 15.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 04.10.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 29.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 24.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 19.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 14.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 07.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 05.09.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 30.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 25.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 20.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 15.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 26.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 04.08.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 30.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 26.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 19.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 14.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 09.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 04.07.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 28.06.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 23.06.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 18.06.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 13.06.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 07.06.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 30.05.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 25.05.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 21.03.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 16.03.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 10.03.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 05.03.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 17.02.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 12.02.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 08.02.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 20.01.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 15.01.2022
Извештај о испитивању квалитета воде 10.01.2022
2021
Извештај о испитивању квалитета воде 23.12.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 18.12.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 14.12.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 09.12.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.12.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 30.11.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 23.11.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 16.11.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 09.11.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.11.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 26.10.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 16.10.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 11.10.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 05.10.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 30.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 24.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 20.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 14.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 09.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.09.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 30.08.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.08.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 29.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 24.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 20.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 16.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 12.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 05.07.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 29.06.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 24.06.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 19.06.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 14.06.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 08.06.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 31.05.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 10.05.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 05.05.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 29.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 24.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 19.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 13.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 08.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 03.04.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 30.03.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 09.03.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.03.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 27.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 23.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 17.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 12.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 08.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 01.02.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 30.01.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 25.01.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 19.01.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 09.01.2021
Извештај о испитивању квалитета воде 04.01.2021
2020 Децембар
Извештај о испитивању квалитета воде 29.12.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 22.12.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 21.12.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 19.12.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 15.12.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 10.12.2020
2020 Новембар
Извештај о испитивању квалитета воде 30.11.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 24.11.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 19.11.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 14.11.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 10.11.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 05.11.2020
2020 Октобар
Извештај о испитивању квалитета воде 31.10.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 26.10.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 20.10.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 15.10.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 10.10.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 05.10.2020
2020 Септембар
Извештај о испитивању квалитета воде 29.09.2020
2020 Август
Извештај о испитивању квалитета воде 29.08.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 25.08.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 20.08.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 15.08.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 10.08.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 04.08.2020
2020 Јул
Извештај о испитивању квалитета воде 30.07.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 16.07.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 11.07.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 06.07.2020
2020 Јун
Извештај о испитивању квалитета воде 30.06.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 27.06.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 26.06.2020
Извештај о испитивању квалитета воде 25.06.2020

[Врх странице]