Квалитет воде за пиће

Квалитет воде за пиће - ЈКП Водовод Лесковац

ЈKП Водовод Лесковац у оквиру своје интерне лабораторије свакодневно врши 24 часовну анализу воде из акумулације "Барје", процеса прераде и дистрибутивног система, а све у циљу потпуне сигурности да је вода која се дистрибуира грађанима доброг квалитета и хигијенски исправна за пиће.
Редовни мониторинг хигијенске исправност воде за пиће коју ЈKП Водовод Лесковац дистрибуира у систем у складу са важећом законском регулативом обавља Завод за јавно здравље Лесковац у виду основних прегледа, док периодичне прегледе обавља Градски завод за јавно здравље Београд, на основу "Правилника о хигијенској исправности воде за пиће" ("Сл.лист СРЈ", бр.42/98 и 44/99 и "Сл.гласник РС", бр.28/2019). Поступак избора институција (овлашћених од стране Министарства здравља) које обављају испитивање хигијенске исправности воде за пиће, сваке године ЈKП Водовод Лесковац спроводи путем јавних набавки.
Такође, се у оквиру редовног мониторига прати и квалитет и исправност воде за пиће на свим јавним чесмама и фонтанама на територији града Лексовца а на основу уговорних обавеза са градом.

2020 Септембар
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 14.09.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 08.09.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 03.09.2020
2020 Август
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 29.08.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 25.08.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 20.08.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 15.08.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 10.08.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 04.08.2020
2020 Јул
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 30.07.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 16.07.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 11.07.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 06.07.2020
2020 Јун
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 30.06.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 27.06.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 26.06.2020
Izveštaj o ispitivanju kvaliteta vode 25.06.2020

[Врх странице]