Вести...


Назад на Вести

недеља, 30. октобар 2022

Успешно отклоњена хаварија на главном потисном цевоводу Ø 1000


ЈКП Водовод Лесковац је дана 29.09.2022. успешно извршио радове на санацији хаварије на главном потисном цевоводу Ø1000. Ово је друга у низу хаварија на главном потисном цевоводу за мање од два месеца. Подсећамо да је претходни квар саниран 07.09.2022. на главном потисном цевоводу Ø900 испред резервоара „Рударска коса“, када је захвањујући техничкој диспозицији резервоара, град имао контунуално водоснабдевање целог дана док је трајала санација хаварије.
Међутим, хаварија на потисном цевводу Ø1000 је била далеко захтевнија, имајући у виду недостатак специфичног материјала на нашем и иностраном тржишту због великог профила цеви, те је уз сарадњу са фарбиком Полиестер Прибој из Прибоја у рекордно кратком року покренута фабричка израда сецифичног комада по мери, како би извршили замену хаварисаног дела цеви.
У складу са унапред најављеним активностима, ЈКП Водовод је у раним јутарњим часовима у 03h дана 29.10.2022. извршио изоловање дела хаварисане цеви Ø1000, затварањем секторских вентила од шахте код власотиначке петље до ул.Солунских ратника. Извршени су земљани и инсталатерски радови на замени дела цеви које је био оштећен.
Након поправке хаварије у касним послеподневним сатима, истога дана, покренули смо поступак поновног затрпавања рова и пуштања система у рад и то тако што је прво извршено испирање дела мреже Ø1000 на којем је вршена поправка хаварије и то на испусту у канал Бара. Након испирања хаварисаног дела мреже Ø1000, извршено је пуштање воде према граду и пуштање воде према селима, уз истовремено отварање испуста у граду и крајњим тачака у мрежи.
Како би се систем довео под контролом, дуже време су испусти били у отвореном положају да би се сав вазух из система елиминисао и тако спрчиле накнадне хаварије на разводној мрежи у граду. До стабилизације система и појаве воде на вишим спратовима дошло је око 21h, док су нижи делови имали воду раније.
Све време док се вршила поправка на главном потисном цеввооду Ø1000, град се напајао водом из резервоара „Рударска коса“ преко цевовода Ø500 и потисног цевовода према граду кроз улицу Симе Погачаревић и испод пруге до ул.Солунских ратника. Овим је омогућено да цевовод у граду Лесковцу све време буде напуњен водом, која су потрошачи у приземним објектима користили за своје потребе.
Град Лесковац је имао на располагању 3 цистерне са водом за пиће, које су кружиле градом по унапред дефинисаним распоредом.
Становништво је на време добило информације о предстојећим активностима на поправци хаварије, те су на време захватили довољне количине за употребу.
Још једном се захваљујемо свим грађанима на разумевању и стрпљењу које су показали током извођења радова на поправци хаварије.

Назад на Вести