Инвестиције

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

У 2015. години извршена је реконструкција водоводне мреже у укупној дужини од 7.278 метара. Реконструисана је водоводна мрежа у следећим улицама:

 1. Илије Стреле, 300 метара
 2. Козарачка, 600 метара
 3. 27. март, 410 метара
 4. Цара Уроша, 510 метара
 5. Гоце Делчева, 267 метара
 6. Моше Пијаде, 193 метара
 7. Веселина Маслеше, 311 метара
 8. Жике Илића Жутог, 290 метара
 9. Јована Цвијића, 442 метара
 10. Топличког устанка, 350 метара
 11. Кајмакчаланска, 360 метара
 12. 28. март (од Булевара Ослобођења до Булевара Николе Пашића), дужина 975 метара, изградња дистрибутивног цевовода, и њему паралелне дистрибутивне цеви
 13. Булевар Николе Пашића (од 28. марта до Омладинских бригада), дужина 465 метара, изградња дистрибутивног цевовода, и њему паралелне дистрибутивне цеви.

Укупна вредност утрошеног материјала је 616.464,50 еура, односно око 74.000.000,00 динара, а укупна вредност изведених радова је 529.168,31 еура, односно око 63.500.000,00 динара. Реализована је и набавка опреме за детекцију цурења, у укупном износу од 39.659,66 еура, односно око 4.760.000,00 динара.

 • У 2015. години завршена је техничка документација, и добијена грађевинска дозвола за изградњу водоводне мреже Лесковац- Живково, укупне дужине 14,6 километара.
 • Проширењем водоводне мреже према Живкову, и повезивањем ове трасе са Липовицом, обезбедиће се сигурно, одрживо, константно, и хигијенски прихватљиво снабдевање пијаћом водом, и прикључење на јавни систем водоснабдевања за око 12.500 становника, и 16 насељених места.
 • Повећањем броја корисника биће заустављен негативан тренд у погледу физичког обима продаје воде, с једне стране, и повећања прихода предузећа, са друге стране.
 • У 2015. години реализована је изградња водоводне мреже од Живкова до Печењевца дужине 2.175 метара. Средства за реализацију ових радова су обезбеђена из Министарства пољопривреде и заштите животне средине,и града Лесковца у односу 50:50. Укупна вредност ове инвестиције, према окончаној ситуацији је 16.727.163,64 динара са ПДВ-ом.
 • Служба за изградњу водоводне и канализационе мреже, и објеката, која изводи послове за трећа лица, односно за потребе инвеститора и наручиоца, извела је 2.486,50 метара нове водоводне мреже свих профила, и 809,50 метара нове канализационе мреже свих профила.