Вести...


Назад на Вести

понедељак, 17. мај 2021

Јавно комунално предузеће Водовод набавило три теретна аутомобила


У складу са обављањем основне делатности одржавања дистрибутивне водоводне мреже и одвођења отпадне воде ЈКП Водовод је себи поставио јасан циљ да потрошачима пружи високо квалитетне комуналне услуге бржим решавањем проблема на терену. Један од услова за ефикасно отклањање кварова у самом граду али и у 38 разуђених насеља на територији града, је унапређење и обнова постојећег возног парка. На основу плана и програма пословања за 2021. годину, ЈКП Водовод је спровео поступак за набавку 3 полова возила путем јавних набавки бр.05/21.
Након спроведеног поступка јавних набавки изабран је најповољнији добављач „Банком“ из Лесковца којом приликом су набављен 3 половна возила марке CITROEN C3 Picao, са два седишта и товарним простором.
Основни циљ набавке 3 теретна возила, је техничко јачање Службе изградње, дистрибуције и одржавање мреже, Службе сервисирања водомера у мрежи као и Службе канализације, како би се обезбедио несметан процес рада.
Наиме, ЈКП Водовод у оквиру обављања своје редовне делатности обезбеђује уредно снабдевање водом захваљујући изграђеној 420 km дугој разводној водоводној мрежи до својих потрошача. Мрежа је различите старосне структуре и врсте материјала, те захтева стално одржавање, замену вентила, поправку цевог материјала, испирање, проверу квалитета сирове и питке, периодичну замену водомера, поправку хаварија на кућним прикључцима, а све у циљу уредног водоснабдевања. Законска обавеза за сервисирањем водомера нас обавезује да у року од 5 година за преко 26 000 прикључака извршимо сервисирање водомера што изискује стално ангажовање стручних водоинсталатера на терену. Имепратив је да на приступачним и мање приступачним местима дођу стручне теренске екипе, понесу избаждарене водомере, алат, приручну пумпу и теретним возилом дођу до сваког потрошача.
За редовно одржавање канализационе мреже која у систему има велики број црпних станица, ревизионих силаза, сифонских прелаза, грубих решетки, као и анализу квалитета отпадних вода, неопходно је ангажовање сталне екипе за одржавање 170 km дуге канализационе мреже.
Све су то разлози који су определили руководство за рехабилитацију постојећег возног парка , међутим због недостатака финансијских средстава одлучили смо се за набавку половних теретних возила. Планом за 2021. је предвиђена набавка 5 теретних возила, те очекујемо до краја године набавку још 2 возила сличних карактеристика.
Поводом ове набавке дана 17.5.2021 у старом постројењу Водовода код фабрике Здравље уприличена конференција за медије на којој су говорили заменица градоначелника Лесковца др Ана Јанковић Стојановић и директор ЈКП Водовод Станиша Ристић. Ристић је показао и стара возила у чију је поправку последњих година уложено преко 900 хиљада динара и нагласио да је обнова возног парка била неопходна. Дирекор Водовода је данас рекао да су два возила 2015. и једно 2017. годиште и да је на поступку јавне набавке изабрана ауто кућа Банком.
Назад на Вести