Вести...


Назад на Вести

уторак, 8. децембар 2020

Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска


Ове године, ЈКП Водовод је уговорио и извео комплетне радове на превезивању потрошача и бочних улица на новоизграђену водоводну мрежу Ø280 у ул.Првомајској у Лесковцу, укупне дужине 285 м на делу од раскрснице код зграде три шешира до ул.Алексе Ненадовића.
ЈКП Водовод је уговорио радове са фирмом Пословност из Ниша, као изабарним извођачем од старне града на реконструкцији уличне водоводне мреже у износу од 728.614,00 динара без ПДВ-а. Након испирања, хлорисања и испитивања мреже на физико-хемијске параметре, приступили смо превезивању укупно 46 потрошача као физичких лица. Превезано је 4 бочних улица и то: Јабланичка, Глигорија Диклића, Бојничка и Слогина, као и повезивање новопројектоване водоводне мреже са постојећом водоводном мрежом на раскрсници код „Три шешира“.
Након превезивање стара мрежа је стављена ван функције, тако да се сви потрошачи на овом потезу напајају здравом пијаћом водом из нове мреже.
Грађани и Водовод ће осетити велики бенефит након реконструисане водоводне мреже, јер је стара имале честе хаварије, при чему су и насеља Горње Стопање, Турековац и Гоње Синковце трпели прекид у водоснабдевању због хаварија главног потисног цевовода.
Такође, ЈКП Водовод је уговорио и извео комплетне радове, на превезивању потрошача и бочних улица на новоизграђену водоводну мрежу Ø280 и Ø110 у ул. Раде Жунић у Лесковцу, са извођачем Црна Трава из Лесковца, по фазама, због велике дужине мреже.
Укупна вредност по свим фазама је 1.383.220,00 динара.
Назад на Вести