Вести...


Назад на Вести

понедељак, 18. јули 2016

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ


Реконструкцијом водоводне мреже у улици Видоја Смилевског обухваћена је траса у дужини од 444 метара. Вредност инвестиције 4.987.317,00 динара.

Овом реконструкцијом смањиће се број кварова и губици у мрежи, а повећаће се квалитет водоснабдевања крајњих корисника.

Назад на Вести