Инвестиције

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

У 2016. години предвиђена је реконструкција водоводне мреже у укупној дужини од 7.331 метара, као и изградња водоводне мреже, од Зелене зоне до Доњег Живкова, укупне дужине 8 километара, и разводне мреже у Живкову, и Доњем Живкову, укупне дужине 5 километара. Предвиђена предрачунска вредност материјала и радова за наведене активности је 1.800.000,00 еура, односно око 216.000.000,00 динара. У оквиру ове фазе предвиђена је и инсталација SCADA система.
Укупна предрачунска вредност за систем SCADA je 91.172,25 еура, односно око 11.000.000,00 динара.
Укупна вредност радова је 1.900.000,00 еура, односно око 227.000.000,00 динара. Извођач радова је предузеће Телекомуникације из Блаца, и радови су у току.
ЈКП „Водовод“ Лесковац ће у 2016. години извршити реконструкцију следећих улица:

 1. Млинска, 1.100 метара
 2. Ветерничка, 60 метара
 3. Видоја Смилевског, 444 метара
 4. Боривоја Коцића, 300 метара
 5. Жикице Јовановића Шпанца, 620 метара
 6. Зејнела Ајдинија, 500 метара
 7. Гаврила Принципа, 650 метара
 8. Ђуре Ђаковић, 650 метара
 9. Пролетерска, 550 метара
 10. Булевар Ослобођења, 652 метара
 11. Трг револуције, 236 метара
 12. Нишка улица, 1.030 метара
 13. Маре Ђорђевић, 75 метара
 14. Пешачка (од Његошеве до Индустријске 2), 264 метара.

ЈКП „Водовод“ Лесковац ће у 2016. години реализовати:

 • реконструкцију западног водовода (што подразумева изградњу примарне водоводне мреже у дужини од 8 километара на деоници од Винарца до места Душаново, Миланово, Подримце, Петровац, Белановце, Карађорђевац, и Каштавар), као и реконструкцију постојеће црпне станице за подизање притиска у систему „западни водовод“, на локацији бунара у Винарцу. Вредност инвестиција је 963.349,17 еура, односно око 115.600.000,00 динара, а финансира се из кредитне линије KfW банке, коју враћа ЈКП „Водовод“ Лесковац.
 • реконструкцију секундарне водоводне мреже у насељу Миланово, у оквиру система западни водовод, дужине око 5 километара, предрачунске вредности око 150.000,00 еура, односно око 18.000.000,00 динара.
 • реконструкцију секундарне водоводне мреже у насељу Белановце, у оквиру система западни водовод, дужине око 7 километара, предрачунске вредности око 210.000,00 еура, односно око 25.200.000,00 динара.
 • изградњу водоводне мреже, ради превезивања насеља Прибој и Залужње (тренутно су повезани на западни водоводни систем) на систем северни водовод, дужине око 800 метара, предрачунске вредности око 24.000,00 еура, односно око 3.000.000,00 динара.
 • набавку два доставна возила марке IVECO Daily 40C15D.
 • набавку теренског возила за обилазак кварова и мреже на тешко приступачним теренима (иста служе са брже и ефикасније отклањање хаварије на водоводној мрежи, и побољшање квалитета воде).

У 2016. години конкурисали смо код Министарства пољопривреде и заштите животне средине за доделу и коришћење средстава за суфинансирање пројекта наставка изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице, укупне дужине 410 метара. Укупна вредност инвестиције износи 6.000.000,00 динара, од тога 50% обезбедићемо преко Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а осталих 50% обезбедићемо из сопствених средстава. Завршетак изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице планира се у наведеном року.
Поред наведених, планиране активности предузећа ЈКП “Водовод” Лесковац за 2016 годину су jош и:

 • извођење 700 водоводних прикључака ( посебно у насељеним местима поречког краја, као што су: Вучје, Велико Трњане, Пресечина, Шаиновац, и осталим насељеним местима где постоји изграђена секундарна водоводна мрежа),
 • извођење 300 канализационих прикључака,
 • увођење употребе водомера са даљинским читањем,
 • увођење употребе вентила са даљинским искључењем,
 • асфалтирање и поправка коловоза на улицама у Лесковцу, на местима поправке кварова,
 • спровођење и реализација поступака набавки и јавних набавки, везаних за ОРИО програм (почетак радова на проширењу канализационе мреже Л – 70 км, кроз донацију Владе Краљевине Холандије, а што ће имати за циљ прикључење нових 18.000 становника, и очување животне средине). Вредност ове инвестиције је 7.910.000,00 еура, односно око 949.200.000, 00 динара. Планирани рок за завршетак радова је 2019. године.
 • припрема техничке документације за изградњу бустер станице у Винарцу, за препумпавање воде из града у резервоар Р1. Пре извођења радова у процесу добијања грађевинске дозволе прибавићемо све неопходне услове и сагласности,
 • изградња црпне станице за подизање притиска, у оквиру западног водовода, у вредности од 27.000,00 еура, односно око 3.240.000,00 динара. Извођач радова биће, такође предузеће Телекомуникације из Блаца.
 • стручни надзор над реконструкцијом водоводне мреже у оквиру програма KfW банке,
 • набавка цистерне за воду, конкурисањем код Јапанске амбасаде.

Из сопствених средстава у 2016. години, планирана је и реализација следећих инвестиција:

 • Израда крова на објекту дежурне службе, у оквиру комплекса „Старо постројење“
 • Израда фасаде на објекту баждарнице у оквиру комплекса „Старо постројење“
 • Адаптација старог магацина у оквиру комплекса „Старог постројења“
 • Адаптација стазе испред објекта Механизације и изградње, у оквиру комплекса „Старо постројење“, укупне квадратуре око 2.000 м2