Вести...


  Усвојен извештај ЈКП Водовод Лесковац о раду и пословању за 2016. годину
Усвојен  извештај ЈКП Водовод Лесковац о раду и пословању за 2016. годину
четвртак, 11 мај 2017

Другог дана заседања Скупштине града Лесковца усвојен је Извештај о раду и пословању за 2016.годину Јавно комуналног предузећа Водовод Лесковац.У извештају су приказане активности на пољу инвестиција током претходне године, дат је приказ прихода и расхода са исказаним добитком у пословању, као и осврт на актуелне проблеме које је потребно превазићи.Током расправе изражене су похвале ...

Детаљније →

  Једнодневна стручна пракса студената Технолошког факултета у фабрици воде
Једнодневна стручна пракса студената Технолошког факултета у фабрици воде
среда, 10 мај 2017

Студенти IV године Технолошког факултета из Лесковца, њих двадесет пет, са студијских програма прехрамбено инжењерство, еколошко инжењерство и фармацеутско-козметичко инжењерство, предвођени предметним професорима Љиљаном Такић и Сањом Петровић, провели су један дан у фабрици за производњу воде у Горини лесковачког водовода у оквиру једнодневне стручне праксе.Циљ посете је стручно уасвршавање будућих инжењера, и стицање праксе ...

Детаљније →

  Основна школа Светозар Марковић у посети Водоводу
Основна школа Светозар Марковић у посети Водоводу
среда, 26 април 2017

У организацији руководства и наставног особља, ђаци основне школе су данас обишли фабрику за проиводњу воде у Горини. Љубазно особље запослених је, као и увек, дочекало децу уз стручну причу о важности заштите животне средине за производњу здраве питке воде, као и одговорнијем односу према нашој околини. Разгледали су најбитније тачке процеса, учествовали лично у ...

Детаљније →

  Поводом светског дана воде
Поводом светског дана воде
среда, 22 март 2017

Запослени у ЈКП Водовод дали су данас пуну подршку заштити водног ресурса окупивши се крај једне од четири јавне чесме чија је изградња финансирана у 2016.години.Чесме су временски подешене, раде на потисак, а већ након десетак секунди се саме исључују у циљу уштеде. Конструкцијски имају лук у доњем делу који благо задржава воду да кућни ...

Детаљније →

  Завршетак реконструкције западног водовода
Завршетак реконструкције западног водовода
понедељак, 20 март 2017

Пројекат је спроводeн у оквиру програма за смањење губитака у водоводној мрежи а резултат је боље снабдевање водом. Извршена је реконструкција потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградњу нове бустер станице.Дужина ...

Детаљније →

  СКАДА систем успешно функционише
СКАДА систем успешно функционише
уторак, 14 март 2017

ЈКП Водовод је реализовао пројекат "Набавка, испорука и уградња телеметрије и скада система за надзор и локалну контролу водоводног система".Као најповољнији понуђач радова изабран је конзорцијум фирми Индас д.о.о. и ГП Градитељ НЦ д.о.о. из Новог Сада. Укупна вредност изведених радова била је 98.537,35 евра.Пројекат садржи нови WЕB-Скада систем за праћење целокупног система водоснабдевања од ...

Детаљније →

  Доношење средњорочног и дугорочног плана
Доношење средњорочног и дугорочног плана
петак, 17 фебруар 2017

На својој 40. седници Надзорни одбор ЈКП Водовода у саставу председник Славиша Здравковић, дипломирани економиста, чланови Надица Арсић, дипломирани економиста и Милан Крстић, дипломирани електроинжењер, након вишечасовног елаборирања и претреса, усвојили су предложени Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Водовода од 2017. до 2019. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ...

Детаљније →

  Усвојене измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац
Усвојене измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац
петак, 27 јануар 2017

Другог дана заседања Скупштине града Лесковца одржаног 26.1.2017. године усвојене су измене и допуне Правилника о раду ЈКП Водовод Лесковац. Измене се односе на право на годишњи одмор запослених, посебно по основу бриге о деци, затим на право на плаћено одсуство које је увећано на 5 дана у случају смрти члана уже породице. Такође, нови ...

Детаљније →

  Потврђен систем квалитета СРПС ИСО стандарда 9001:2008 и HACCP у лесковачком водоводу
Потврђен систем квалитета СРПС ИСО стандарда 9001:2008 и HACCP у лесковачком водоводу
петак, 20 јануар 2017

Приликом контроле независних проверавача Сертификационе куће „Menagement Systems Sertification“ Србија, који су у среду, 18. јануара 2017. године извршили ресертификациону проверу система менаџмента квалитетом (СМК) и HACCP система за здравствену безбедност воде за пиће као хране у ЈКП Водовод Лесковац, одбрањена јесертификација СРПС ИСО стандарда9001:2008 и HACCP CAC/RCP 1-1969 rev.4 (2003).Јошод 2013. године, када је ...

Детаљније →

  Обавештење због ниских температура
Обавештење због ниских температура
петак, 6 јануар 2017

Обавештавамо кориснике да су у обавези да током ниских температура брину о својој имовини, нарочито о водоводним и канализационим инсталацијама. Потребно је да редовно обилазе своје стамбене јединице у којима не бораве активно и контролишу инсталације како би избегли хаварије на инсталацијама, чиме стварају проблеме којима угрожавају себе и околину.

Детаљније →