Вести...


  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
petak, 12 avgust 2016

Она подразумева реконструкцију потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградња нове бустер станице. Дужина планираног цевовода је 8120 м. Извођачрадова је Телекомуникација Блаце.Вредност ове инвестиције је 629.537,52 евра.Цевовод је предвиђен оддуктила ...

Детаљније →

  ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
среда, 3 август 2016

Потписан је уговор о наставку изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице између ЈКП Водовод Лесковац и „Пословност“ доо Ниш чиме ће се створити услови за прикључење следећих насеља: Живково, Брејановце, Чифлук Разгојински, Печењевце, Чекмин, Липовица, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање.До садa је урађена деоница од Живкова до Печењевца а потписаним уговором ...

Детаљније →

   НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
уторак, 26 јули 2016.

Завршетком водосистема ''Барје'' створили су се услови за снабдевање северног дела града Лесковца здравом питком водом, у чију реализацију смо кренули у оквиру II фазе КFW пројекта. У 2015. години је за изградњу водоводне мреже у дужини од 2.175 м уложено 16.727.163,64динара. Ове године је пројектом предвиђенаизградња цевовода фи 315 у дужини од 8.020м која ...

Детаљније →

  ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Четвртак, 21 јули 2016

Програмом кфw банке удруживањем средстава водоводау износу од 70% и банке од 30%, у 2016. годинидо сада су реконструисане следеће улицеи потрошачи у њима су превезани на новуводоводну мрежу:-Ж.Ј.Шпанац,Ветерничка, Млинска, Пролетерска, ГаврилаПринципа, Маре Ђорђевић, Боривоја Коцића,Нишка. Разлозиза реконструкцију постојећих цевоводасу чести кварови, старост мреже инеодговарајућа врста материјала, штодоводи до значајних губитака воде ипроблема у водоснабдевању. ...

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
четвртак, 21 јули 2016

У току је реконструкција улице Ђуре Ђаковића у дужини од 650 метара. Вредност радова је 9.458.757,00 динара. Реконструкцијом ће бити обухваћено 67 прикључака за домаћинства.Након завршетка радова потрошачи ће имати квалитетније водоснабдевање, смањиће се број кварова и губици у мрежи.

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЕЈНЕЛА АЈДИНИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЕЈНЕЛА АЈДИНИЈА
понедељак, 18 јули 2016

Програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је улица Зејнела Ајдинија. Дужина трасе је 500 метара, а вредност инвестиције 8.092.119,00 динара. Број прикључака за домаћинства пре реконструкције износи 77. Циљ реконструкције је смањење броја кварова, губитака у мрежи и повећање квалитета снабдевања потрошача.

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ
понедељак, 18. јули 2016

Реконструкцијом водоводне мреже у улици Видоја Смилевског обухваћена је траса у дужини од 444 метара. Вредност инвестиције 4.987.317,00 динара. Овом реконструкцијом смањиће се број кварова и губици у мрежи, а повећаће се квалитет водоснабдевања крајњих корисника.

Детаљније →

  Позив корисницима услуга ЈКП Водовод Лесковац
Позив корисницима услуга ЈКП Водовод Лесковац
уторак, 12. јули 2016

Поштовани грађани,ЈКП Водовод Лесковац је програмом предвидео реконструкцију водоводне мреже.Реконструкцијом уличне водоводне мреже обухваћена је и реконструкција водоводних прикључака. У циљу ефикасније реализације радова потребно је да се обратите Водоводу:За непосредно прикључење на уличну водоводну мрежу а до сада сте били прикључени преко суседног земљиштаЗа нови прикључак на нову водоводну мрежуЗа издвајање водомера за пословни ...

Детаљније →

  Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
уторак,12. јули 2016

Скупштина града Лесковца на 32. седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода Лесковац дана 25. новембра 2015. године.Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац врпi се због спровођења плана рационализације и смањења ...

Детаљније →

  НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
уторак, 21. јуни 2016

Планом и програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је и улица Булевар ослобођења. Како у овој улици постоје различити материјали и профили, реконструкцијом је ЈКП Водовод планирао замену делова који су од азбест цементних цеви-салонита, профила фи 250 са цевоводом од дуктилног лива профила фи 400.Планирана дужина за реконструкцију је 652 м. и то од укупне ...

Детаљније →