Вести...


  Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
Усвојен предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима
уторак, 13 септембар 2016

На 6. седници Градског већа града Лесковца одржаној 13.9.2016. године усвојен је предлог одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима. Циљ доношења ове одлуке је поред усклађивања Одлуке о оснивању ЈКП Водовод Лесковац са Законом о јавним предузећима и доношење одредаба којима се правно регулише процес одвођења и ...

Детаљније →

  Лесковачки водовод на Међународној конференцији
Лесковачки водовод на Међународној конференцији
среда, 7 септембар 2016

Под покровитељством Председника и Владе Републике Србије, Српске академије наука и уметности, Удружења за технологију вода и санитарно инжењерство, Академије инжењерских наука Србије, Српског друштва за заштиту вода, Института за водопривреду Јарослав Черни и Унесковог центра, организована је Међународна конференција у Београду са циљем увида у стање вода у земљама у транзицији. На конференцији су ...

Детаљније →

  Међународни сусрет у ЈКП Водовод Лесковац
Међународни сусрет у ЈКП Водовод Лесковац
четвртак, 1 септембар 2016

У ЈКП Водовод Лесковац одржан је међународни сусрет представника градова и водовода из македонских градова Велес, Кочани, Македонска каменица, Виница и Пробиштип са циљем размене искустава и потребе важности заједништва у очувању воде на првом месту листе животних приоритета.На састанку се разговарало о водоснабдевању и пречишћавању отпадних вода а посебно је стављен акценат на припреми, ...

Детаљније →

  ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ МАГИЧНИ СВЕТ ВОДЕ
ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ  МАГИЧНИ СВЕТ ВОДЕ
среда, 17 август 2016

У циљу развијања свести младих људи о значају и очувању драгоцене животне намирнице воде, ЈКП Водовод Лесковац је указао гостопримство групи ђака основне школе Васа Пелагић и Светозар Марковић. У оквиру пројекта Магични свет воде омогућено је деци и њиховим професорима Драгани Марковић и Весни Стојановић обилазак фабрике за прераду чисте воде Горина и ближе ...

Детаљније →

  ИЗГРАДЊА СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА СЕ НАСТАВЉА
ИЗГРАДЊА СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА СЕ НАСТАВЉА
petak, 12 avgust 2016

Ове године је исто министарство програмом предвидело финансирање оваквих пројеката и водовод се поново пријавио. Одобрена су средства ЈКП Водоводу, при чему са по 50% учествују водовод и министарство. Ради се деоница у дужини од 354 м, али са захватом изградње сифонског прелаза испод реке Јабланицеу Печењевцу. Предвиђенасу укупна средства у вредности од6.000.000,00 динара, а ...

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗАПАДНОГ ВОДОВОДА
petak, 12 avgust 2016

Она подразумева реконструкцију потисног цевовода од пумпне станице Винарце до резервоара Подримце и од резервоара Подримце до прекидних комора Белановце и Миланово, укључујући и реконструкцију прекидних комора као и црпне станице Винарце и изградња нове бустер станице. Дужина планираног цевовода је 8120 м. Извођачрадова је Телекомуникација Блаце.Вредност ове инвестиције је 629.537,52 евра.Цевовод је предвиђен оддуктила ...

Детаљније →

  ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
ПОТПИСАН УГОВОР О НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ЖИВКОВА ДО ЛИПОВИЦЕ
среда, 3 август 2016

Потписан је уговор о наставку изградње водоводне мреже од Живкова до Липовице између ЈКП Водовод Лесковац и „Пословност“ доо Ниш чиме ће се створити услови за прикључење следећих насеља: Живково, Брејановце, Чифлук Разгојински, Печењевце, Чекмин, Липовица, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање.До садa је урађена деоница од Живкова до Печењевца а потписаним уговором ...

Детаљније →

   НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
уторак, 26 јули 2016.

Завршетком водосистема ''Барје'' створили су се услови за снабдевање северног дела града Лесковца здравом питком водом, у чију реализацију смо кренули у оквиру II фазе КFW пројекта. У 2015. години је за изградњу водоводне мреже у дужини од 2.175 м уложено 16.727.163,64динара. Ове године је пројектом предвиђенаизградња цевовода фи 315 у дужини од 8.020м која ...

Детаљније →

  ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Четвртак, 21 јули 2016

Програмом кфw банке удруживањем средстава водоводау износу од 70% и банке од 30%, у 2016. годинидо сада су реконструисане следеће улицеи потрошачи у њима су превезани на новуводоводну мрежу:-Ж.Ј.Шпанац,Ветерничка, Млинска, Пролетерска, ГаврилаПринципа, Маре Ђорђевић, Боривоја Коцића,Нишка. Разлозиза реконструкцију постојећих цевоводасу чести кварови, старост мреже инеодговарајућа врста материјала, штодоводи до значајних губитака воде ипроблема у водоснабдевању. ...

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
четвртак, 21 јули 2016

У току је реконструкција улице Ђуре Ђаковића у дужини од 650 метара. Вредност радова је 9.458.757,00 динара. Реконструкцијом ће бити обухваћено 67 прикључака за домаћинства.Након завршетка радова потрошачи ће имати квалитетније водоснабдевање, смањиће се број кварова и губици у мрежи.

Детаљније →