Водоснабдевање - 01.03.2024.

Водоснабдевање града и околине је уредно.

Вести...

Проширење канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу
  Проширење канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу
среда, 21. децембар 2023

Дана 21.12.2023. потписан је Уговор са извођачима радова за изградњу недостајуће канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу за 20.000 људи. Овим пројектом биће омогућено уредно сакупљање и одвођење отпадних вода за преко 3.200 нових прикључака.Радови ће се реализовати ...

Детаљније →

Хаварија у централном градском парку у Лесковцу
  Хаварија у централном градском парку у Лесковцу
петак, 24. новембар 2023

У петак 24.11.2023. дошло је до хаварије на потисном цевоводу профила 300 који снабдева јужни део града водом за пиће, на локацији централног парка у Лесковцу, код ресторана "АБЦ". Том приликом, потрошачи у стамбеним зградама, јавним установама и локалима у ...

Детаљније →

Реконструкциа водоводне мреже у улици Норвежанска
  Реконструкциа водоводне мреже у улици Норвежанска
среда, 22. новембар 2023

ЈКП Водовод Лесковац је почео са извођењем радова на реконструкци водоводне мреже у делу улице Норвежанске до црпне станице Народни фронт у Лесковцу. Према динамици извођења радова у наредних 45 календарских дана биће замењене старе и дотрајале водоводне инсталације профилом ...

Детаљније →

Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији
  Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији
четвртак, 21. септембар 2023

У организацији Еколошког удружења “Екомар” и ПМФ-а из Крагуевца, 16. и 17. 09. 2023. године у еколошко-информативном центру „Језеро Гружа“ одржан је семинар на тему “Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији”.ЈКП Водовод Лесковац је на позив ...

Детаљније →

Остале вести