1 децембар 2020 - Водоснабдевање
  • Због квара на водоводној мрежи дошло је до прекида у водоснабдевању у насељу Бобиште.
  • Нормализација водоснабдевања се очекује до 16 часова. Водоснабдевање у осталим деловима града и околине је уредно.

 
Вести...

Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
  Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
петак, 16. октобар 2020

Почетком октобра 2020.године почели су радовина изградњи топлотнеподстанице и прикључног топловода наза прикључење објекта управнезграде ЈКП Водовод Лесковацна дистрибутивну топлотну мрежу.Уговор је склопљен23.9.2020. године а рокза извођење радова је 20календарских дана од увођења у посао.Вредност радова је 2.030.077,80динара са пдв-ом. ...

Детаљније →

Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
  Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
понедељак, 13. јул 2020

Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године ("Сл.гласник РС", 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, ...

Детаљније →

Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
  Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
среда, 8. јул 2020

Након обилних падавина и повећане мутноће акумулације Барје 24.6.2020.године на постројењу за прераду воде у Горини предузете су све адекватне техничко технолошке мере како би вода за пиће у дистрибутивном систему била хигијенски исправна у складу са Правилником о хигијенској ...

Детаљније →

Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
  Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
четвртак, 11. јун 2020

ЈКП Водовод обавештава своје суграђане да је у току акција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу у следећим насељима Кумарево, Мрштане, Турековац, Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица, Бадинце, Живково, Доња и Горња Бунуша и Радоњица.Молимо будуће потрошаче да се ...

Детаљније →

Остале вести