20 март 2018 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 

Вести...


Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
  Успешно завршена транзиција према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
среда, 21. фебруар 2018

Стандард СРПС ИСО 9001 у својој верзији из 2015. године претрпео је значајне измене које многим организацијама представљају изазов за имплементацију и усавршавање система менаџмента. Сагласно са својом Политиком квалитета, ЈКП Водовод Лесковац се темељно припремао за прелаз на овај ...

Детаљније →

Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
  Посета Хемијско технолошке школе фабрици воде у Горини
уторак, 30. јануар 2018

У оквиру блок наставе учесници прве године Хемијско технолишке школе “Божидар Ђорђевић Кукар” из Лесковца имали су прилику да посете Фабрику за прераду и пречишћавање површинске воде у Горини и да се упознају са технолошким процесима који обезбеђују чисту и ...

Детаљније →

Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
  Усвојено више докумената везаних за пословање ЈКП Водовод Лесковац
среда, 28. децембар 2017

На 18. седници Скупштине Града Лесковцаодржаној 28.12.2017 разматраноје више извештаја везаних за пословањеЈКП Водовод Лесковац. Скупштина грададала је сагласност на Дугорочни планпословне стратегије и развоја ЈКПВодовод Лесковац од 1.1.2017. до 31.12.2021.године као и на Средњорочни план пословнестратегије и развоја ЈКП ...

Детаљније →

Реконструкција у Влајковој
  Реконструкција у Влајковој
четвртак, 02. новембар 2017

Ова улица спада у ред приоритених улица за реконструкцију водоводне мреже јер је постојећа водоводна мрежа изграђена 1964. године и према подацима за последњих 10 година регистрован је велики број кварова.Вредност инвестиције је 12.100.000,00 динара. По усвојеном динамичком плану који ...

Детаљније →

Остале вести