19 јануар 2021 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 
Вести...

ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
  ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
среда, 30. децембар 2020

ЈКП Водовод је данассвојим верним потрошачима у градуЛесковцу и околним насељима, који сеснабдевају водом из водосистема Барје,уручио мала изненађења у виду новогодишњихпоклона, у знак пажње и поштовања, сажељом да наставимо успешну сарадњу иубудуће.ЈКП Водовод је тимеисказао захвалност потрошачима којиуредно измирују ...

Детаљније →

Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
  Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
уторак, 8. децембар 2020

Ове године, ЈКП Водовод је уговорио и извео комплетне радове на превезивању потрошача и бочних улица на новоизграђену водоводну мрежу Ø280 у ул.Првомајској у Лесковцу, укупне дужине 285 м на делу од раскрснице код зграде три шешира до ул.Алексе Ненадовића.ЈКП ...

Детаљније →

Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
  Прикључење објекта управне зграде ЈКП Водовод Лесковац на дистрибутивну топлотну мрежу
петак, 16. октобар 2020

Почетком октобра 2020.године почели су радовина изградњи топлотнеподстанице и прикључног топловода наза прикључење објекта управнезграде ЈКП Водовод Лесковацна дистрибутивну топлотну мрежу.Уговор је склопљен23.9.2020. године а рокза извођење радова је 20календарских дана од увођења у посао.Вредност радова је 2.030.077,80динара са пдв-ом. ...

Детаљније →

Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
  Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
понедељак, 13. јул 2020

Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године ("Сл.гласник РС", 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, ...

Детаљније →

Остале вести