8 март 2021 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 
Вести...

Аутоматизација пумпне станице “Винарце”
  Аутоматизација пумпне станице “Винарце”
петак, 19.фебруар 2021

Стратегијом развоја водоснабдевања града Лесковца, ЈКП Водовод Лесковац је детаљним анализама и предвиђањима потреба наших потрошача, а у циљу смањења оперативних трошкова и решавање застареле инфраструктуре започео је пројекат реконструкције пумпне станице “Винарце”. У току 2017. године завршена је прва ...

Детаљније →

Прикључење управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања
  Прикључење управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања
среда, 17. фебруар 2021

ЈКП Водовод је прошле године покренуо реализацију пројекта прикључења управне зграде у ул. Пана Ђукића на централни систем грејања. У складу са израђеном пројектно техничком документацијом и добијеном дозволом за извођење радова, са изабраним извођачем радова путем јавне набавке, „Термоцентар“ ...

Детаљније →

ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
  ЈКП Водовод Лесковац уручио поклоне потрошачима који уредно измирују своје обавезе
среда, 30. децембар 2020

ЈКП Водовод је данассвојим верним потрошачима у градуЛесковцу и околним насељима, који сеснабдевају водом из водосистема Барје,уручио мала изненађења у виду новогодишњихпоклона, у знак пажње и поштовања, сажељом да наставимо успешну сарадњу иубудуће.ЈКП Водовод је тимеисказао захвалност потрошачима којиуредно измирују ...

Детаљније →

Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
  Реконструисана водоводна мрежа у улици Првомајска
уторак, 8. децембар 2020

Ове године, ЈКП Водовод је уговорио и извео комплетне радове на превезивању потрошача и бочних улица на новоизграђену водоводну мрежу Ø280 у ул.Првомајској у Лесковцу, укупне дужине 285 м на делу од раскрснице код зграде три шешира до ул.Алексе Ненадовића.ЈКП ...

Детаљније →

Остале вести