29 септембар 2020 - Водоснабдевање
  • Водоснабдевање града и околине је уредно.

 
Вести...

Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
  Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
понедељак, 13. јул 2020

Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године ("Сл.гласник РС", 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, ...

Детаљније →

Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
  Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
среда, 8. јул 2020

Након обилних падавина и повећане мутноће акумулације Барје 24.6.2020.године на постројењу за прераду воде у Горини предузете су све адекватне техничко технолошке мере како би вода за пиће у дистрибутивном систему била хигијенски исправна у складу са Правилником о хигијенској ...

Детаљније →

Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
  Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
четвртак, 11. јун 2020

ЈКП Водовод обавештава своје суграђане да је у току акција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу у следећим насељима Кумарево, Мрштане, Турековац, Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица, Бадинце, Живково, Доња и Горња Бунуша и Радоњица.Молимо будуће потрошаче да се ...

Детаљније →

Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу
  Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу
уторак, 19. мај 2020

У току је реализација пројекта превезивања насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу. Предвиђена је изградња 760m водоводне мреже од полиетиленских цеви профила Ø160 за радни притисак од 10 бара. На основу спроведених јавних набавки, као најповољнији понуђач ...

Детаљније →

Остале вести