Вести...


Назад на Вести

петак, 22. март 2024

ДАН ВОДА – 22. МАРТ – ВОДА ЗА МИР


ЈКП Водовод Лесковац у сарадњи са Центром за стручно усавршавање у образовању, Одељењем за заштиту животне средине и Кабинетом градоначелника града Лесковца традиционално су и ове године на дан вода 22. март заједно са ученицима Трговинско – угоститељске школе Лесковац посетили акумулацију „Барје“ и постројење за прераду воде.
Тема овогодишњег дана вода је: Вода за мир.
Светски дан вода обележава се широм света 22. марта како би се скренула пажња на изузетан значај воде и водних ресурса. Вода је веома важан ресурс неопходан за живот на Земљи, али, нажалост, у многим земљама света вода за пиће није доступна свима.
Иницијатива за обележавање Светског дана вода потекла је са Конференције Уједињених нација о животној средини и одрживом развоју, одржане 1992. године у Рио де Жанеиру. Генерална скупштина УН усвојила је резолуцију којом се 22. март сваке године обележава као Светски дан вода.
Вредност воде је много већа од цене - вода има огромну и комплексну вредност за наша домаћинства, храну, културу, здравство, образовање, привреду и интегритет нашег природног окружења. Ако превидимо било коју од ових вредности, ризикујемо да лоше управљамо овим ограниченим, незаменљивим ресурсом.
Више од 3 милијарде људи широм света зависи од воде која прелази државне границе. Ипак, само 24 земље имају споразуме о сарадњи за сву заједничку воду.
Правичан приступ води у довољној количини и квалитету је основа просперитета и мирног живота. Вода је такође основа која одржава наше екосистеме и средства за живот, чиме се обезбеђује сигурност хране и енергије. Међутим, постизање заједничког просперитета захтева једнак приступ води као ресурсу.
Међутим, на многим местима се одлуке о води и даље доносе краткорочно, уместо да се узимају у обзир дугорочне користи здравих природних система. То је дугорочно благостање које чини основу мира и просперитета за будуће генерације.
Климатске промене, геополитички преокрети, пандемије и друге кризе повећавају ризике за воду, али и стварају политички простор за промене и одрживи развој. Ови изазови и могућности стварају иновативне приступе и приче о људској отпорности и сарадњи.
Према критеријумима СЗО, исправна вода за пиће, која је доступна у довољним количинама, један је од дванаест основних показатеља здравственог стања становништва. Један од приоритетних задатака целокупне људске заједнице је очување и рационално коришћење водних ресурса. Количина воде је, међутим, у многим земљама већ ограничена, а потреба за њом стално расте. Треба настојати да се створе услови да сви имају једнак приступ води уз поштовање принципа заштите животне средине.
Квалитет воде у Србији је задовољавајући, али је потребно радити на очувању квалитета воде кроз заштиту изворишта као и унапређење система водоснабдијевања.
Најефикасније средство за обезбеђивање квалитета воде за пиће и заштиту здравља грађана, у свим водоводима без обзира на величину је усвајање превентивног приступа управљања који укључује све кораке од изворишта, резервоара, дистрибутивног система до потрошача.
Вода је жила куцавица нашег постојања. Као основа за здраву животну средину и напредну економију, она је такође подстицај за људе да остваре мир, сарадњу и безбедност, а тиме и одрживу будућност.
Вода није комерцијални производ већ наслеђе које мора бити штићено, брањено и третирано као такво!!!
Назад на Вести