Вести...


Назад на Вести

понедељак, 4. март 2024

Конференција „Одрживост акумулација за водоснабдевање у Србији у условима климатских промена“


У оквиру пројекта „Одрживост акумулација за водоснабдевање у Србији у условима климатских промена“ одржана је завршна конференција на језеру Гружа 29.02.2024. године у организацији Удружења Екомар из Крагујевца и у сарадњи са Институтом за екологију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Крагујевцу.
Својим учешћем у пројекту допринос је дао и ЈКП Водовод Лесковац уз представљање одрживости очувања изворишта водоснабдевања акумулације „Барје“. Презентацију на тему „Акумулација Барје и одрживо управљање“ изложио је Горан Илић, специјалиста хидробиологије.
Поред ЈКП Водовода Лесковац као управљач и корисник акумулација Барје на конференцији су своје проблеме у коришћењу акумулација, као изворишта водоснабдевања, изложили и Јавно комунална предузећа као корисници акумулација: Ћелије, Бован, Врутци, Гараши и Гружа, као и представници локалних самоуправа, цивилног сектора и академске заједнице. Овом приликом размењена су искуства из праксе и нова научна сазнања из области управљања и мониторинга акумулација која се користе као изворишта водоснабдевања.
Акумулација „Барје“ од стране носиоца пројекта представљена је као најбољи пример доброг управљања и једина на којој се врши комплетни мониторинг у току целе године и то у сарадњи са научим и стучним институцијама.
Високом квалитету Конференције допринели су својим учешћем еминентни професори из ове области са природно-математичког факултета у Крагујевцу и то: Проф.др Снежана Симић, доц.др Невена Ђорђевић, доц.др Ана Петровић, доц.др Снежана Бранковић као и колеге из Новог Сада, Београда и Скопља.
Назад на Вести