Вести...


Назад на Вести

уторак, 12. април 2016

НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ


Програмом водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији предвиђеноје да ЈКП „Водовод“ набави два возила, од којих је једно већ испоручено.

Укупна вредност оба возила, које ће омогућитибржи и ефикаснији рад на терену, као и отклањање кварова и хаварија на водовној мрежи, је око 54 500 евра. Средства су обезбеђена из кредита КФВ банке у коме „Водовод“ учествује са 70%, односноса 38 200евра, а 30%, тј. 16 400 евраобезбеђено је путем гранта.

Поред тога, у току је и тендерска процедура за набавку теренског возила чија вредност износи 22.100 евра.Средства су, такође, обезбеђена из кредита КФВ банке у коме је учешће Водовода 70%, односно 15.500евра. Ово возило ће се користити за обилазак терена на истуреним локацијама као што сустанице катодне заштите, бунари, црпне станице, резервоари, изворишта и слично.

Последња возила која су набављена у Водоводу датирају још из осамдесетих година. Због честих кварова и повећане потрошње горива указала се потреба за набавком нових,чиме се подиже квалитет услуга овог предузећа.

Назад на Вести