Вести...


  Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
уторак,12. јули 2016

Скупштина града Лесковца на 32. седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода Лесковац дана 25. новембра 2015. године.Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац врпi се због спровођења плана рационализације и смањења ...

Детаљније →

  НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
уторак, 21. јуни 2016

Планом и програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је и улица Булевар ослобођења. Како у овој улици постоје различити материјали и профили, реконструкцијом је ЈКП Водовод планирао замену делова који су од азбест цементних цеви-салонита, профила фи 250 са цевоводом од дуктилног лива профила фи 400.Планирана дужина за реконструкцију је 652 м. и то од укупне ...

Детаљније →

  У ТОКУ ИЗГРАДЊА „СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА“
У ТОКУ ИЗГРАДЊА „СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА“
уторак, 19 април 2016

ЈКП „Водовод“ Лесковац отпочео је изградњу „Северног водовода“ који има за циљ да снабдева потрошаче северно од града Лесковца здравом пијаћом водом из водосистема „Барје“.Изградњом главног довода омогућиће се повезивање будућих разводних мрежа у 12 насеља (Живково, Печењевце, Рагојнски Чифлук, Брејановце, Липовица, Чекмин, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање), чиме ће се трајно ...

Детаљније →

  НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
уторак, 12. април 2016

Програмом водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији предвиђеноје да ЈКП „Водовод“ набави два возила, од којих је једно већ испоручено.Укупна вредност оба возила, које ће омогућитибржи и ефикаснији рад на терену, као и отклањање кварова и хаварија на водовној мрежи, је око 54 500 евра. Средства су обезбеђена из кредита КФВ банке ...

Детаљније →

  ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У БОГОЈЕВЦУ
ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ У БОГОЈЕВЦУ
уторак, 22. март 2016

Радови на изградњи Постројења за пречишћавање отпадних вода у Богојевцу су завршени.Ово постројење део је пројекта „Управљање отпадним водама у Лесковцу“, за чију имплементацију јеВлада Републике Србије, маја 2010. године, доделила ИПА финансијску подршкуГрадоначелник Лесковца Горан Цветановић са руководством ЈКП „Водовод“ обишао је данас постројење.Прва фаза пројекта - „Линија воде са делимичним третманом муља“ је ...

Детаљније →