Вести...


   НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СЕВЕРНОМ ДЕЛУ ГРАДА
уторак, 26 јули 2016.

Завршетком водосистема ''Барје'' створили су се услови за снабдевање северног дела града Лесковца здравом питком водом, у чију реализацију смо кренули у оквиру II фазе КFW пројекта. У 2015. години је за изградњу водоводне мреже у дужини од 2.175 м уложено 16.727.163,64динара. Ове године је пројектом предвиђенаизградња цевовода фи 315 у дужини од 8.020м која ...

Детаљније →

  ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Четвртак, 21 јули 2016

Програмом кфw банке удруживањем средстава водоводау износу од 70% и банке од 30%, у 2016. годинидо сада су реконструисане следеће улицеи потрошачи у њима су превезани на новуводоводну мрежу:-Ж.Ј.Шпанац,Ветерничка, Млинска, Пролетерска, ГаврилаПринципа, Маре Ђорђевић, Боривоја Коцића,Нишка. Разлозиза реконструкцију постојећих цевоводасу чести кварови, старост мреже инеодговарајућа врста материјала, штодоводи до значајних губитака воде ипроблема у водоснабдевању. ...

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЂУРЕ ЂАКОВИЋА
четвртак, 21 јули 2016

У току је реконструкција улице Ђуре Ђаковића у дужини од 650 метара. Вредност радова је 9.458.757,00 динара. Реконструкцијом ће бити обухваћено 67 прикључака за домаћинства.Након завршетка радова потрошачи ће имати квалитетније водоснабдевање, смањиће се број кварова и губици у мрежи.

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЕЈНЕЛА АЈДИНИЈА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ЗЕЈНЕЛА АЈДИНИЈА
понедељак, 18 јули 2016

Програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је улица Зејнела Ајдинија. Дужина трасе је 500 метара, а вредност инвестиције 8.092.119,00 динара. Број прикључака за домаћинства пре реконструкције износи 77. Циљ реконструкције је смањење броја кварова, губитака у мрежи и повећање квалитета снабдевања потрошача.

Детаљније →

  РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦИ ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ
понедељак, 18. јули 2016

Реконструкцијом водоводне мреже у улици Видоја Смилевског обухваћена је траса у дужини од 444 метара. Вредност инвестиције 4.987.317,00 динара. Овом реконструкцијом смањиће се број кварова и губици у мрежи, а повећаће се квалитет водоснабдевања крајњих корисника.

Детаљније →

  Позив корисницима услуга ЈКП Водовод Лесковац
Позив корисницима услуга ЈКП Водовод Лесковац
уторак, 12. јули 2016

Поштовани грађани,ЈКП Водовод Лесковац је програмом предвидео реконструкцију водоводне мреже.Реконструкцијом уличне водоводне мреже обухваћена је и реконструкција водоводних прикључака. У циљу ефикасније реализације радова потребно је да се обратите Водоводу:За непосредно прикључење на уличну водоводну мрежу а до сада сте били прикључени преко суседног земљиштаЗа нови прикључак на нову водоводну мрежуЗа издвајање водомера за пословни ...

Детаљније →

  Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
Измене Програма пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину
уторак,12. јули 2016

Скупштина града Лесковца на 32. седници одржаној дана 29. децембра 2015. године, донела је решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП Водовод Лесковац за 2016. годину, који је усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП Водовода Лесковац дана 25. новембра 2015. године.Измена програма пословања ЈКП Водовода Лесковац врпi се због спровођења плана рационализације и смањења ...

Детаљније →

  НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
НОВA ВОДОВОДНА МРЕЖА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА
уторак, 21. јуни 2016

Планом и програмом реконструкције водоводне мреже обухваћена је и улица Булевар ослобођења. Како у овој улици постоје различити материјали и профили, реконструкцијом је ЈКП Водовод планирао замену делова који су од азбест цементних цеви-салонита, профила фи 250 са цевоводом од дуктилног лива профила фи 400.Планирана дужина за реконструкцију је 652 м. и то од укупне ...

Детаљније →

  У ТОКУ ИЗГРАДЊА „СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА“
У ТОКУ ИЗГРАДЊА „СЕВЕРНОГ ВОДОВОДА“
уторак, 19 април 2016

ЈКП „Водовод“ Лесковац отпочео је изградњу „Северног водовода“ који има за циљ да снабдева потрошаче северно од града Лесковца здравом пијаћом водом из водосистема „Барје“.Изградњом главног довода омогућиће се повезивање будућих разводних мрежа у 12 насеља (Живково, Печењевце, Рагојнски Чифлук, Брејановце, Липовица, Чекмин, Брестовац, Кутлеш, Шарлинце, Драшковац, Међа и Доње Бријање), чиме ће се трајно ...

Детаљније →

  НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
НОВО ВОЗИЛО ЗА ЈКП ВОДОВОД ЛЕСКОВАЦ
уторак, 12. април 2016

Програмом водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији предвиђеноје да ЈКП „Водовод“ набави два возила, од којих је једно већ испоручено.Укупна вредност оба возила, које ће омогућитибржи и ефикаснији рад на терену, као и отклањање кварова и хаварија на водовној мрежи, је око 54 500 евра. Средства су обезбеђена из кредита КФВ банке ...

Детаљније →