Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 13/19
Набавка услуга: Oсигурање моторних возила (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke