Вести...


Назад на Вести

среда, 21. децембар 2023

Проширење канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу


Дана 21.12.2023. потписан је Уговор са извођачима радова за изградњу недостајуће канализационе мреже у 16 насељених места у Лесковцу за 20.000 људи. Овим пројектом биће омогућено уредно сакупљање и одвођење отпадних вода за преко 3.200 нових прикључака.
Радови ће се реализовати у склопу пројекта ОРИО, за који је влада Краљевине Холандије донирала 7,67 милиона евра, док је Република Србија обезбедила 10 милиона евра.
Уговором је предвиђена изградња недостајуће инфраструктуре укупне дужине 78 километара у 16 насеља на територији града Лесквца и то:
изградња: Рударе, Шишинце, Доња Јајина, Горње Синковце, Горње Трњане, Власе, Свирце, Доње Трњане, Мрштане, Навалин
доградња: Братмиловце, Богојевце, Винарце (Чифлук Мира), Доње Синковце, Турековац и Горње Стопање.
Захваљујући влади Краљевине Холандије на подршци у реализацији овог значајног пројекта, сва отпадна вода из 16 насељених места биће одведена на ЦППОВ у Богојевцу, на прераду пре упуштања у реципијент реку Јужну Мораву.
Вест - Ekologija.gov.rs
Вест - GradLeskovac.org
Назад на Вести