Пријаве и рекламације


016 282 569 - пријава прекида водоснабдевања услед квара

016 215 630  (лок. 152) - пријава неовлашћеног коришћења воде
016 245 108  (лок. 152)

016 282 566  (лок. 16)- пријава квара на водомеру
016 282 565  (лок. 16)

Пана Ђукића 14, 2. спрат, канц. бр. 23- пријава рекламације рачуна
(у року 8 дана од дана пријема рачуна а најкасније до 23. у текућем месецу)

0800 012 016 - бесплатан позив (од 7-15 радним даном)
Приговори и жалбе везано за исправност рада водомера
Захтев за ванредни преглед исправностирада водомера у употреби

[Врх странице]