Пријаве и рекламације


016 282 569 - пријава прекида водоснабдевања услед квара

016 215 630  (лок. 152) - пријава неовлашћеног коришћења воде
016 245 108  (лок. 152)

016 282 566  (лок. 16)- пријава квара на водомеру
016 282 565  (лок. 16)

Лично Пана Ђукића 14, канц. бр. 4 od 7-15h, сваког радног дана- пријава рекламације

0800 012 016 - бесплатан позив (од 7-15 радним даном)
 Приговори и жалбе везано за исправност рада водомера
Захтев за ванредни преглед исправностирада водомера у употреби

У складу са Одлуком о водоводу и канализацији Града Лесковца (Сл.Гл.Града Лесковца Бр.11/2015 и 16/2017) ЈКП Водовод Лесковац је дужно да најмање четири пута годишње корисницима очитава стање на водомерима.

[Врх странице]