Организација

Унутрашња организација предузећа

ЈКП Водовод Лесковац је организован тако да чини економску целину која у свом саставу има четири сектора, који послују преко организационих служби:

  • сектор прераде воде,
  • сектор техничких послова,
  • сектор финансијско – комерцијалних послова,
  • сектор правних и општих послова.
Наведени сектори послују преко организационих делова-служби. У оквиру предузећа посебно се истичу: Организациона шема ЈКП Водовода:

Организациона структура одражава људске ресурсе неопходне за функционисање предузећа. Предузеће има адекватну старосну и квалификациону кадровску структуру , менаџерски тим предузећа је високо образован и са великим радним искуством у предузећу, оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.

[Врх странице]