Сервисне информације

Водоснабдевање

13.07.2024.


Водоснадбевање града и околине је уредно.

- Дежурна служба, ЈКП Водовод Лесковац