УПРАВЉАЧКИ ТИМ

Управљачки тим

Директор са својим сарадницима руководи предузећем, доноси одлуке, уговара послове, обезбеђује услове за несметано обављање функције предузећа. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору предузећа чије постављање верификује Скупштина Града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-a ради у саставу:

Састав Надзорног одбора
Славиша Здравковић, дипл.екон. Председник
Војислав Станковић, дипл.инж. Члан из реда запослених ЈКП Водовод
Надица Арсић Члан

Предузећем руководи тим од 7 људи:

Руководство предузећа
Бранислав Станковић, дипл.инж. в.д. Директора
Косара Илић, дипл.инж. Саветник директора
Станиша Ристић, дипл.екон. Помоћник директора за финансијско-комерцијалне послове
Бобан Стефановић, дипл.инж. Извршни директор производње воде
Вања Кузмановић, дипл.инж. Извршни директор техничких послова
Татјана Филиповић, дипл.екон. Извршни директор финансијско-комерцијалних послова
Нинослав Костић, дипл.прав. Извршни директор правних и опших послова

Славиша Здравковић

Рођен 11.11.1955. Завршио Економски факултет Универзитета у Београду.
Дугогодишњи генерални директор грађевинског комбината Градитељ из Лесковца. Такође, у свом радном веку обављао је функције директора Дирекције за урбанизам и изградњу и председника Републичког одбора грађевинара Србије. Од 2014 обавља функцију председника Надзорног одбора ЈКП Водовод Лесковац.
Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Војислав Станковић

Рођен 18.7.1963. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу на хидроконструктивном одсеку. Положио државни испит за рад у државним органима, поседује лиценце одговорног пројектанта и одговорног извођача радова. Од априла 1993, године запошљен у ЈКП Водовод Лесковац на пословима: Главни пројектант у бироу за пројектовање и развој, Шеф службе дистрибуције воде, Руководилац сектора изградње и дистрибуције воде, Шеф службе производње воде, Руководилац сектора водоснабдевања, Заменик генералног директора, Шеф у грађевинској оперативи и Помоћник директора за техничке послове. Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Косара Илић

Рођена 12.07.1964., завршила гимназију у Лесковцу, дипломирала на Нишком универзитету, Технолошки факултет, као један од најбољедипломираних инжењера на прехрамбеном смеру биохемијског одсека на којем се вода проучава као прехрамбена намирница.
Од 1988. ради непрекидно до данашњег дана, што до 2016.-e представља укупно 28 година радног искуства и то у прехрамбеној индустрији Т.Костић, на пословима у развојном сектору, у контроли квалитета, као руководилац производње, руководилац маркетинга, у велетрговини Златан траг као директор маркетинга, у Фонду за развој општине Лесковац касније града Лесковца који прераста у Агенцију за локални економски развој града Лесковца, као заменик директора, програм и пројект администратор, у ЈКП Водоводу од 2014. најпре као заменик директора, данас као директор предузећа. Поседује сертификате за знање страног језика, управљање пројектним циклусом, НАЛЕД- ов ЕУ програм подршке иновацијама, ХАЦЦП, ИСО 9001, ИСО 17 020. Има положен државни испит по програму за високо образовање. Од вештина су изражене организаторске способности, перцепција, утврђивање приоритета, елоквентност, комуникација, лидерство, планирање, одлучивање, продорност, посвећеност, рад под притиском. Тренутно ради на месту саветника директора.

[Врх странице]

Станиша Ристић

Рођен је 16.5.1968. године у Врању. Средњу економску школу завршио је у Лесковцу. Дипломирао је на Економском факултету, Универзитета у Нишу 1995. године.
У периоду од 1995. до 2004. године радио је у Београдској индустрији пива, од 2001. као Руководилац продаје за југ Србије. Од 2004. до 2007. године обавља функцију Директора ЈП Пијаца Лесковац. У истом предузећу остаје до 2008. године као Комерцијални директор. Од 2008. до 2009. године обавља функцију Директора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу. У истом предузећу остаје до 2014. године. Од новембра 2014. обавља функцију Директора ЈКП Водовод Лесковац, где од септембра 2015. обавља функцију Заменик директора ЈКП Водовод Лесковац.
Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Бобан Стефановић

Рођен у Лесковцу 17.10.1973.године. Завршио је средњу машинску школу у Лесковцу. На Машинском факултету у Нишу, стекао стручни назив дипломирани инжењер машинства, на образовном профилу хидроенергетике.
У периоду од 2005.год. до 2007.године запошљен као професор математике и информатике, на одређено време, у неколико основних школа на територији града Лесковца. Од 2007. године запошљен у ЈКП Водовод Лесковац. У периоду од 2007.год. до 2011.године распоређен на пословима шеф канализационих система и објеката, а од почетка рада фабрике воде у Горини, 2011.год. до 2017.године распоређен је на местo главног машинског инжењера на фабрици воде у Горини. Тренутно је распоређен на пословима извршног директора производње воде.

[Врх странице]

Вања Кузмановић

Рођена 3.11.1972. године у Лесковцу. Завршила гимназију у Лесковцу на смеру сарадник у природним наукама. Дипломирала је на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу на хидротехничко конструктивном одсеку. Има положен стручни испит.
Од маја 1998. године запошљена у ЈКП Водовод Лесковац као Главни пројектант у бироу за пројектовање и развој. Стекла велико искуство и дала свој допринос у пројектовању и развоју водоводне и канализационе мреже у граду Лесковцу. Обављала послове вођења инвестиција и катастра подземних инсталација. Указано јој је поверење да обавља послове Помоћника директора за техничка питања.
Удата, мајка троје деце.

[Врх странице]

Татјана Филиповић

Рођена 20.3.1974. у Лесковцу. Завршила је основну и средњу школу у Лесковцу а Економски факултет у Нишу.
Радно искуство, 16 година у ЈКП Водовод Лесковац на позицијама шеф службе плана, анализе и финансијске оперативе, шеф службе обрачуна и наплате, од 2015. године помоћник директора за финансијске послове.
Удата, мајка двоје деце.

[Врх странице]

Нинослав Костић

Рођен 28.5.1964. Завршио Гимназију у Лесковцу, дипломирао 1988. године на Правном факултету, Универзитета у Нишу. Положио правосудни испит 1997. године и стручни испит за Службеника за Јавне набавке 2016. године.
Од августа 1993. до јануара 1999 раду у фабрици трикотаже и плетива Србијанка у Лесковцу на позицијама шеф правне службе и директор сектора. Од јануара 1999. до 2002. године ради као адвокат у приватној адвокатској канцеларији. Од новембра 2002 ради у ЈКП Водовод Лесковац на позицијама руководилац правног сектора и помоћник директора за правне и опште послове.

[Врх странице]