УПРАВЉАЧКИ ТИМ

Управљачки тим

Директор са својим сарадницима руководи предузећем, доноси одлуке, уговара послове, обезбеђује услове за несметано обављање функције предузећа. За исправност и регуларност у пословању руководећи тим одговара Надзорном одбору предузећа чије постављање верификује Скупштина Града Лесковца као оснивач и титулар власништва над својином предузећа.

Надзорни одбор ЈКП Водовод-a ради у саставу:

Састав Надзорног одбора
Славиша Здравковић, дипл.екон. Председник
Војислав Станковић, дипл.инж. Члан из реда запослених ЈКП Водовод
Милан Димитријевић Члан

Предузећем руководи тим од 7 људи:

Руководство предузећа
Станиша Ристић, дипл.екон. Директор
Бобан Стефановић, дипл.инж. Извршни директор производње воде
Вања Кузмановић, дипл.инж. Извршни директор техничких послова
Татјана Филиповић, дипл.екон. Извршни директор финансијско-комерцијалних послова
Нинослав Костић, дипл.прав. Извршни директор правних и опших послова

Славиша Здравковић

Рођен 11.11.1955. Завршио Економски факултет Универзитета у Београду.
Дугогодишњи генерални директор грађевинског комбината Градитељ из Лесковца. Такође, у свом радном веку обављао је функције директора Дирекције за урбанизам и изградњу и председника Републичког одбора грађевинара Србије. Од 2014 обавља функцију председника Надзорног одбора ЈКП Водовод Лесковац.
Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Војислав Станковић

Рођен 18.7.1963. Дипломирао на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу на хидроконструктивном одсеку. Положио државни испит за рад у државним органима, поседује лиценце одговорног пројектанта и одговорног извођача радова. Од априла 1993, године запошљен у ЈКП Водовод Лесковац на пословима: Главни пројектант у бироу за пројектовање и развој, Шеф службе дистрибуције воде, Руководилац сектора изградње и дистрибуције воде, Шеф службе производње воде, Руководилац сектора водоснабдевања, Заменик генералног директора, Шеф у грађевинској оперативи и Помоћник директора за техничке послове. Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Станиша Ристић

Рођен је 16.5.1968. године у Врању. Средњу економску школу завршио је у Лесковцу. Дипломирао је на Економском факултету, Универзитета у Нишу 1995. године.
У периоду од 1995. до 2004. године радио је у Београдској индустрији пива, од 2001. као Руководилац продаје за југ Србије. Од 2004. до 2007. године обавља функцију Директора ЈП Пијаца Лесковац. У истом предузећу остаје до 2008. године као Комерцијални директор. Од 2008. до 2009. године обавља функцију Директора ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу. У истом предузећу остаје до 2014. године. Од новембра 2014. обавља функцију Директора ЈКП Водовод Лесковац, где од септембра 2015. обавља функцију Заменик директора ЈКП Водовод Лесковац.
Ожењен, отац двоје деце.

[Врх странице]

Бобан Стефановић

Рођен у Лесковцу 17.10.1973.године. Завршио је средњу машинску школу у Лесковцу. На Машинском факултету у Нишу, стекао стручни назив дипломирани инжењер машинства, на образовном профилу хидроенергетике.
У периоду од 2005.год. до 2007.године запошљен као професор математике и информатике, на одређено време, у неколико основних школа на територији града Лесковца. Од 2007. године запошљен у ЈКП Водовод Лесковац. У периоду од 2007.год. до 2011.године распоређен на пословима шеф канализационих система и објеката, а од почетка рада фабрике воде у Горини, 2011.год. до 2017.године распоређен је на местo главног машинског инжењера на фабрици воде у Горини. Тренутно је распоређен на пословима извршног директора производње воде.

[Врх странице]

Вања Кузмановић

Рођена 3.11.1972. године у Лесковцу. Завршила гимназију у Лесковцу на смеру сарадник у природним наукама. Дипломирала је на Грађевинском факултету Универзитета у Нишу на хидротехничко конструктивном одсеку. Има положен стручни испит.
Од маја 1998. године запошљена у ЈКП Водовод Лесковац као Главни пројектант у бироу за пројектовање и развој. Стекла велико искуство и дала свој допринос у пројектовању и развоју водоводне и канализационе мреже у граду Лесковцу. Обављала послове вођења инвестиција и катастра подземних инсталација. Указано јој је поверење да обавља послове Помоћника директора за техничка питања.
Удата, мајка троје деце.

[Врх странице]

Татјана Филиповић

Рођена 20.3.1974. у Лесковцу. Завршила је основну и средњу школу у Лесковцу а Економски факултет у Нишу.
Радно искуство, 16 година у ЈКП Водовод Лесковац на позицијама шеф службе плана, анализе и финансијске оперативе, шеф службе обрачуна и наплате, од 2015. године помоћник директора за финансијске послове.
Удата, мајка двоје деце.

[Врх странице]

Нинослав Костић

Рођен 28.5.1964. Завршио Гимназију у Лесковцу, дипломирао 1988. године на Правном факултету, Универзитета у Нишу. Положио правосудни испит 1997. године и стручни испит за Службеника за Јавне набавке 2016. године.
Од августа 1993. до јануара 1999 раду у фабрици трикотаже и плетива Србијанка у Лесковцу на позицијама шеф правне службе и директор сектора. Од јануара 1999. до 2002. године ради као адвокат у приватној адвокатској канцеларији. Од новембра 2002 ради у ЈКП Водовод Лесковац на позицијама руководилац правног сектора и помоћник директора за правне и опште послове.

[Врх странице]