Вести...


Назад на Вести

среда, 22. новембар 2023

Реконструкциа водоводне мреже у улици Норвежанска


ЈКП Водовод Лесковац је почео са извођењем радова на реконструкци водоводне мреже у делу улице Норвежанске до црпне станице Народни фронт у Лесковцу. Према динамици извођења радова у наредних 45 календарских дана биће замењене старе и дотрајале водоводне инсталације профилом Ø225 укупне дужине 320m. Реконструкцијом је обухваћено провећање постојећег пречника цевовода од Ø80 на Ø225 због обезбеђивања довољних количина воде за водоснабдевања друге висинске зоне у Лесковцу, преко црпне станице Народни фронт. Због проширења насеља на падини Хисара, указала се потреба за допремањем веће количине воде до пумпне станице Народни фронт, преко које се снавдевају потрошачи у улицама: Лепше Стаменковић, Јована Дискића, Војислава Петровића, Народни фронт, Душана Деклеве, Суботичкој, Авалској, Милутина Бојића, Мостарској, Ибарској, Шампионској, Срђана Драшковића, Илије Петровића Стеље, Валтазара Богишта, Браће Рибникар, Чаплиновој и у ул. Марка Марковића.
На основу добијеног Решење о извођењу радова и спроведеног поступка јавних набавки, уведен је извођач радова „Hidrosolution“ из Ниша. Укупна вредност радова по уговору је 8.609.439,60 динара са ПДВ-ом.
Све време док траје извођење радова, стара водоводна мрежа биће у функцији и грађани ће имати уредно снабдевање водом. Оног тренутка када се нова водоводна линија исконтролише, ураде испитивање цеви на притисак и провери њена бактериолошка исправност, стичу се услови за њено активирање уз трајно стављање ван функције старе мреже.
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже, изводиће се радови на водоводним прикључцима. Корисници су добили обавештења, сагласно Одлуци о водоводу и канализацији града Лесковац, за изврше припремен радове у оквиру својих парцела и ослободе трасу до мерног инструмента. Сваки прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком и сваки ће се решавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Овом приликом молимо све суграђане на предметној локацији на стрпљењу, због извођења грађевинских радови на реконструкцији мреже. Водовод ће учинити максималне напоре да се радови изведу по предвиђеној динамици како би улицу што пре довели у првобитно стање.
Планирани рок за завршетак радова је крај децембра месеца, при чему се надамо да неповољне временске прилике неће утицати и успорити динамику извођења радова.
Назад на Вести