Вести...


Назад на Вести

четвртак, 21. септембар 2023

Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији


У организацији Еколошког удружења “Екомар” и ПМФ-а из Крагуевца, 16. и 17. 09. 2023. године у еколошко-информативном центру „Језеро Гружа“ одржан је семинар на тему “Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији”.
ЈКП Водовод Лесковац је на позив организатора семинара представљен као пример добре праксе и практично једино јавно коминално предузеће у Србији које израђује континуиран и одговоран мониторинг квалитета воде изворишта водоснабдевања града Лесковца, у циљу одрживог управљања акумулацијом „Барје“.
У уводном предавању веома важно и посебно едукативно је било излагање проф.др Снежане Симић, ванредне професорке на ПМФ-у У Крагујевцу са темом „Одрживост акумулација за водоснабдевање у време климатских промена“ у коме је посебно место добио ЈКП Водовод Лескопвац као пример високе одговорности и самосвести о значају квалитета воде акумулације „Барје“ и утицај квалитета сирове - језерске воде на коначни-финални производ - питку воду и њену огромну важност за здравље људи.
Посебно излагање у име ЈКП Водовод Лесковац имао је и Горан Илић, спец. хидробиолог. са темом „Улога јавних комуналних предузећа у управљању акумулацијама“.
Удружење “Екомар” у оквиру активности на пројекту “Одрживост акумулација за водноснабдевање у време климатских промена у Србији” који спроводи уз подршку Светске организације за природу и Европске уније посетило је акумулацију „Барје“ 22. и 23. 07. 2023. где је вршило испитивања за потребе мониторинга рибљег фонда.
Учешћем на оваквим скуповима ЈКП Водовод Лесковац наставља са досадашњом праксом едуковања својих стручних кадрова у циљу стицања нових сазнања ради квалитетнијег и одговорнијег праћења квалитета воде изворишта водоснабдевања.
Назад на Вести