Вести...


Назад на Вести

уторак, 30. јануар 2023

Обнова возног парка и набавка опреме за ефикаснији рад служби за одржавање канализационог система у мрежи


Градоначелник Лесковца др сци. мед. Горан Цветановић посетио је дана 30.01.2023. године са својим сарадницима Јавно комунално предузеће Водовод, којом приликом је подвукао да стабилно водоснабдевање и побољшање квалитета услуга представља приоритет, визију и мисију овог предузећа и да је важно да поверене послове обавља на најбољи могући начин за добро функционисање нашег града. У складу са тим инвестирало се у обнову возног парка са акцентом на обављање основне делатности снабдевање потрошача водом за пиће, сакупљање и одвођење отпадних вода, вршење услуге чишћења септичких јама, као и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији града Лесковцa.
За обављање овако сложених задатака неопходна је добра опремљеност савременим специјaлним возилима, како би преко 170км канализационе мреже било одрживо у функционалном и техничком смислу. Служба одржавања канализационе мреже и објеката поред осталог има задатак да врши чишћење септичких јама у насељеним местима, као и да одржава преко 3 000 сливника и свих фекалних црпних станица на територији града Лесковца и насељених места у којима је изграђена канализационе мрежа.
Ова Служба ради као интервентна јединица са постојећим возним парком у којем поседује само једно специјално возило набављено 1987 године, као једно од најстаријих возила за вакуумско извлачење отпадних вода, али због честих кварова и дотрајалости, оно је надживело свој век амортизације, те није више у могућности да се региструје.
Укупна вредност набавке аутоцистерне је 16.548.000,00 са ПДВ-ом.
Како град Лесковац у наредном периоду очекује реализацију ОРИО програма за проширење канализационе мреже у 16 насељених места и изградњу још 80km мреже, то је у складу са потребама на терену, издвојио средства у износу од 9.200.000,00 са ПДВ-ом за набавку нове аутоцистерне за отпадне воде, како би ефиксно и квалитетено омогућио одржавање разгранатог канализационог система, а преостали износ изирује комунално предузеће.
Возило је након спроведеног поступка јавних набавки испоручено од стране најповољнијег понуђача индустрије комуналне опреме РЕСОР из Гаџин Хана. Укупна запремина резервоарског простора израђеног од висококвалитетног челика, запремине 6 кубика намењена је за складиштење садржаја који се усисава из канализационог система. Уз помоћ квалитетне италијанске вакум пумпе омогућено је увлаћење песка и муља и осталог каналског садржаја. Возило садржи управљачку јединицу смештену у кабини са свим неопходним комадама за једноставно и брзо руковање.
ЈКП Водовод као предузеће које је задужено за одржавање и несметано функционисање рада ЦППОВ у Богојевцу које у свом склопшу поседује лабораторију за испитивање квалитета отпадне воде, у обавези је да свакодневно прати кавлитет испуштене воде која се доводи до постројења, нарочито квалитет воде који испуштају велики привредни субјекти прикључени на канализациону мрежу. Теренске екипе раде стални мониторинг узимањем узорака отпадне воде из мреже са различитих локација у граду и околних насеља и врши анализу у интерној лабораторији у оквиру ЦППОВ у Богојевцу.
У складу са потребама комуналног предузећа, покренут је поступак јавних набавки за куповину једног половног теретног возила 2018. годишта, марке Reno Clio. Вредност инвестиције је 1.017.600,00 динара са ПДВ-ом, коју је ЈКП Водовод инвестирао из сопствених средстава.
Имајући у виду да град Лесковац у оквиру техничког система има и фабрику за прераду воде ППВ Горина у Горини, која је око 30km удаљена од града Лесковца као и акумулацију „Барје“, појавила се потреба за поседовањем једног теренског возила за превоз техничког особља и стручних лица за редовно праћење рада ова два система који представљају главни сегмент у обезбеђивању здраве пијаће воде за све становнике града Лесковца.
У складу са потребама комуналног предузећа, покренут је поступак јавних набавки за куповину једног половног теренског возила 2017. годишта, марке Reno Clio. Вредност инвестиције је 998.400,00 динара са ПДВ-ом, коју је ЈКП Водовод инвестирао из сопствених средстава.
Финансијска средства за куповину оба возила обезбеђења су захваљујући продајом секундарских сировина (расходованих возила, трафоа за електрину енергију, отпадно гвожђе, гус, лим, старих аутогума и папира).
Ова возила су пре свега наменска са два седишта за превоз два упошњеника на терену и комотним простором за товар, чиме се омогућава смештај пратеће опреме која се користи у процесу одржавања мреже и узимања узорака из система.
Комунално предузеће поседује акредитовану лабораторију за сервисирање и баждарење водомера у систему, при чему пошујући законску регулативну врши редовну замену водомера на сваких 5 година код корисника. Процес сервисирања обухвата претходно прање кућишта и замену механизама, те је у ту сврху набављена комора сачмара са припадајућим компересом за несметани рад. Овим је постигнуто најквалитетније чишћење кућишта водомера од нечистоћа и осталих наслага услед контакта са спољашњом средином и влажном средином, те је продужен век трајања водомера са једне стране и побољшане су техничке карактеристике водомера са друге стране. Посебан бенефит је могућност сачмарења већег броја водомера у кратком временском интервалу, чиме је постигнута боља ефикасност рада службе, имајући у виду да пескарење једног водомера траје 2 до 3 минута. Овако припремљени водомери иду даље у процес замене оштећених делова и контролу од стране стручних лица, како би се поново вратили у систем. Као материјал за сачмарење користи се челична сачма или кварцни песак. Квалитетан и адекватан водомер, један је од основних параметара за тачно и прецизно мерење воде која дође до потрошача, на обострано задовољство наших суграђана.
Укупна вредност коморе сачмаре износи 352.000,00 динара, и припадајући компресор у износу од 287.048,40 динара са ПДВ-ом, које је финансирано ЈКП Водовод из сопствених средстава.


---
Презентацију о раду и пословању ЈКП Водовод Лесковац можете преузети овде.
Назад на Вести