Вести...


Назад на Вести

петак, 24. септембар 2021

Реконструкција водоводне мреже у Космајској улици


ЈКП Водовод Лесковац је ове године определио средства за реконструкцију водоводне мреже у ул. Космајској, укупне дужине 680m. Према динамици извођења радова у наредних 60 календарских дана у овој улици биће замењене постојеће водоводне инсталације, уградњом нових цеви профила Ø160 од полиетилена. Том приликом се стара мрежа од азбестценета трајно ставља ван функције. Подсећамо да је на старој мрежи регистрован велики број хаварија, а имајући у виду да је постојећа мрежа остала на великој дубини, јер је улица насипана, процедура око поправке је била знатно отежана, успорена и доводила до честих и дугих искључења воде према корисницима. А прикључених корисника на предметној локацији није мало, преко 100 су прикључени на водоводну мрежу.
У складу са процедуром, након исходовања Решења о извођењу радова од Одељења за урбанизам, покренут је поступак јавних набавки за одабир извођача радова. Као најповољнији извођач јавио се „Хидросолушн“ из Ниша, при чему је укупна вредност инвестиције 8,4 милиона динара.
Све време док траје извођење радова, стара водоводна мрежа биће у функцији и грађани ће имати уредно снабдевање водом. Оног тренутка када се нова водоводна мрежа исконтролише, ураде испитивање цеви на притисак и провери њена бактериолошка исправност, стичу се услови за пуштање у експлоатацију.
Паралелено са извођењем радова на постављању уличне водоводне мреже, изводиће се радови на водоводним прикључцима. Корисници су добили обавештења, да изврше припремне радове на раскопавању трасе прикључне цеви у својим парцелама, како би се извели радови на превезивању. Сваки прикључак мора да буде усклађен са важећом Одлуком о водоводу и канализацији и сваки ће се решавати посебно у складу са фактичким стањем на терену.
Овом приликом апелујемо и молимо све суграђане на предметној локацији, да узму активно учешће на реконструкцији водоводне мреже и да се на време одазову нашим позивима, како би се одмах изводили радови на превезивању прикључака на нову мрежу
Унапред се захваљујемо нашим суграђанима на стрпљењу, због извођења грађевинских радова на реконструкцији мреже. Водовод ће учинити максималне напоре да се радови изведу по предвиђеној динамици како би улицу што пре довели у првобитно стање.
Назад на Вести