Вести...


  Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
Донет Просторни план посебне намене слива акумулације “Барје”
понедељак, 13. јул 2020

Уредбoм о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације “Барје” од 03.06.2020. године ("Сл.гласник РС", 80/2020) донетој од стране Владе Републике Србије утврђен је Просторни план подручја посебне намене слива акумулације “Барје” којим се одређује плански основ за заштиту, уређење и одрживо коришћење слива акумулације “Барје”, на деловима територија града Лесковца и Врања.План је ...

Детаљније →

  Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
Обавештење о резултатима испитивања исправности воде за пиће
среда, 8. јул 2020

Након обилних падавина и повећане мутноће акумулације Барје 24.6.2020.године на постројењу за прераду воде у Горини предузете су све адекватне техничко технолошке мере како би вода за пиће у дистрибутивном систему била хигијенски исправна у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.Гл.СРЈ Бр. 42/99, 44/98 и 44/99).Такође, су се ЈКП Водовод Лесковац ...

Детаљније →

  Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
Aкција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу
четвртак, 11. јун 2020

ЈКП Водовод обавештава своје суграђане да је у току акција прикључивања нових корисника на водоводну мрежу у следећим насељима Кумарево, Мрштане, Турековац, Губеревац, Доњи и Горњи Буниброд, Жижавица, Бадинце, Живково, Доња и Горња Бунуша и Радоњица.Молимо будуће потрошаче да се јаве техничкој служби ЈКП Водовод Лесковац, како би понудили најповољније техничке и финансијске услове, а ...

Детаљније →

  Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу
Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу
уторак, 19. мај 2020

У току је реализација пројекта превезивања насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу. Предвиђена је изградња 760m водоводне мреже од полиетиленских цеви профила Ø160 за радни притисак од 10 бара. На основу спроведених јавних набавки, као најповољнији понуђач изабран је "БУЈА-БАУ" из Бујановца.Због великог броја хаварија на постојећој водоводној мрежи из правца Винарца ...

Детаљније →

  Успешно завршен процес ресертификације према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
Успешно завршен процес ресертификације  према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015
четвртак, 20. фебруар 2020

Пуно је критеријума које је неопходно задовољити да би једно предузеће добило и одржало систем менаџмента СРПС ИСО 9001 и HAССP, као што то чини ЈКП Водовод Лесковац. Овај систем менаџмента пружа нашем Граду и нашим корисницима сигурност кроз читав систем производње воде за пиће од акумулације, транспорта, прераде и хлорисања, до испоруке и дистрибуције ...

Детаљније →

  ЈКП Водовод Лесковац обележио 65 година
ЈКП Водовод Лесковац обележио 65 година
понедељак, 23. децембар 2019

ЈКП Водовод Лесковац данас је обележио 65 година рада Свечаном академијом у Народном позоришту Лесковац. Представљен је историјат и развојни пут водоснабдевања Лесковаца и околине.Директор техничког сектора, Вања Кузмановић, презентовала је на који начин се развијало водоснабдевање у другој половини двадесетог века а посебна пажња је посвећена улагањима и развоју у последњих пет година. Реконструисана ...

Детаљније →

  Изложба ликовних радова деце основних школа из Лесковца.
Изложба ликовних радова деце основних школа из Лесковца.
субота, 30. новембар 2019

Како би се најмлађе генерације на време упознале са значајем бриге о очувању водних ресурса, ЈКП Водовод Лесковац наставља са едукацијом најмлађих о значају очувања воде као живог и саставног елемента природе. Воду као такву треба чувати и поштовати као природни, али никако као неисцрпни ресурс.У циљу подизања свести грађана за потребом очувања животне средине ...

Детаљније →

  Ликовни конкурс за ученике основних школа
Ликовни конкурс за ученике основних школа
четвртак, 10. октобар 2019

ЈКП Водовод Лесковац поред тога што се стара о водоснабдевању и континуално инвестира и у модернизацију и одговорно управљање водама, жели да буде и друштвени покретач у развоју свести и одговорности према очувању вода што условљава неопходност прикључења на канализациону мрежу на територији Града Лесковца, како би се извршила њена даља прерада и безбедно враћање ...

Детаљније →

  Саопштење поводом коментарисања Билтена ЈВП Србија воде бр. 208 од 15.08.2019. године
Саопштење поводом коментарисања Билтена ЈВП Србија воде бр. 208 од 15.08.2019. године
петак, 16. август 2019

Поводом коментарисања Билтена бр. 208 О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ“ од 15.08.2019. године ЈКП Водовод Лесковац издаје следећеСАОПШТЕЊЕ:Водоснебдевање града Лесковца, као и животи и здравље људи НИСУ угрожени.Наиме, брана са хидроакумулацијом Барје у власништву је Републике Србије која преко ЈВП Србија воде газдује овом и осталим бранама у Србији. ...

Детаљније →

  Апел корисницима у вези ненаменског коришћења воде
Апел корисницима у вези ненаменског коришћења воде
уторак, 13. август 2019

Поштовани корисници, Aпелујемо на рационалније коришћење воде, током лета, за активности наводњавања пољопривредних површина, заливања травњака, башти, повртњака, пуњење индивидуалних базена, хлађење тротоара, тераса и дворишта, прање возила и сваку осталу ненаменску потрошњу воде за пиће из градског водовода. Овакво коришћење воде, за последицу може довести до слабијег притиска у крајњим и високим деловима насеља ...

Детаљније →