Вести...


Назад на Вести

уторак, 19. мај 2020

Превезивање насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу


У току је реализација пројекта превезивања насеља Прибој и Залужње на северни водовод у Лесковцу. Предвиђена је изградња 760m водоводне мреже од полиетиленских цеви профила Ø160 за радни притисак од 10 бара.
На основу спроведених јавних набавки, као најповољнији понуђач изабран је "БУЈА-БАУ" из Бујановца.
Због великог броја хаварија на постојећој водоводној мрежи из правца Винарца која је само у последњих 6 година имала 87 хаварија и старости мреже око 40 година, дужине 2,5 km ова деоница је сама себе кандидовала да уђе у ред приоритетних инвестиција за Водовод.
Иако оптерећен враћањем кредита из немачке кфw банке, Водовод је препознао ову инвестицију као значајну са једне стране за грађане који це имати боље услове водоснабдевања преко новог цевовода али и смањење великих троскова водоводу за одрзавање старог и дотрајалог цевовода, са друге стране.
Овим пројектом се насеља Прибој и Залужње сада директно превезују на северни крак, чиме ће бити обезбеђено боље и контунуално водоснабдевање, без честих прекида. Радови се изводе на јавној површини, поред путног земљишта, без залажења у приватне парцеле. Пројектом је предвиђено и вешање цевовод на мосту преко реке Јабланице.
Све време док траје извођење радова, стара водоводна мрежа биће у функцији и грађани ће имати уредно снабдевање водом. Оног тренутка када се нова водоводна линија исконтролише, ураде испитивање цеви на притисак и провери њена бактериолошка исправност, стичу се услови за њено активирање уз трајно стављање ван функције старе мреже .
Вредност инвестиције је око 2.800.000,00 динара.
Радови се изводе према добијеној грађевинској дозволи за иградњу мреже од стране Одељења за урбанизам Лесковац.
По усвојеном динамичком плану који је доставио извођач радова, предвиђена је изградња нове мреже за 30 дана.
Назад на Вести