Вести...


Назад на Вести

уторак, 12. јули 2016

Позив корисницима услуга ЈКП Водовод Лесковац


Поштовани грађани,
ЈКП Водовод Лесковац је програмом предвидео реконструкцију водоводне мреже.

Реконструкцијом уличне водоводне мреже обухваћена је и реконструкција водоводних прикључака. У циљу ефикасније реализације радова потребно је да се обратите Водоводу:

  1. За непосредно прикључење на уличну водоводну мрежу а до сада сте били прикључени преко суседног земљишта
  2. За нови прикључак на нову водоводну мрежу
  3. За издвајање водомера за пословни простор
  4. За измештање водомерне шахте ако није на прописној удаљености до 2м од регулационе линије
ЈКП Водовод Лесковац неће вршити реконструкцију индивидуалних прикључака уколико су водомерни шахтови на већој удаљености од 2м од регулационе линије, већ ће у том случају само постојећи прикључак превезати на новоизграђену водоводну мрежу (према Одлуци о Водоводу и канализацији града Лесковца “Сл.гласник града Лесковца” бр.11/2015)

За све детаљне информације обратите се Служби техничке припреме ЈКП “Водовод”-а, канцеларија бр. 11 или на телефон број 016 /243-128.

Назад на Вести