Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 37/18
Набавка добара: Водоводни и канализациони материјал (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke