Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 36/18
Набавка добара: Хемикалије за прераду воде, партија 4 - течни хлор и натријум хипохлорит
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke