Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 35/18
Набавка радова: Обезбеђивање бунара алармом
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke