Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 16/19
Набавка услуге: Сервисирање и одржавање возног парка – грађевинске радне машине (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke