Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 14/19
Набавка услуга: Сервисирање пумпи (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke