Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 12/19
Набавка услуга: Oсигурање радника
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke