Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 10/19
Набавка услуга: Oсигурање радника
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације 1
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke