Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности 09/19
Набавка услуга: Сервисирање и одржавање возног парка - путничка возила (по партијама)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke