Јавне набавке

Jавна набавка у отвореном поступку 04/19
Набавка услуга: Осигурање имовине
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Измена конкурсне документације 1
Измена конкурсне документације 2
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke