Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 03/19
Набавка добара: Уља и мазива
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори везани за конкурсну документацију
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke