Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 02/19
Услуге: Превоз радника
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke