Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности 01/19
Набавка добара: Електрична енергија
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора/обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору /обустави поступка

Назад на Javne nabavke